Pes zdraví


Srdeční zástava u psů

Kardiopulmonální zástava u psů

Srdeční zástava (také známý jako zástavě dechu a srdeční nebo oběhové zástavě) nastane, když normální krevní oběh přestane kvůli srdečního neschopnosti smlouvy (selhání srdce). Stejně jako mnoho jiných tělních systémů, dýchací a kardiovaskulární systémy pracují koordinovaným způsobem. Proto, pokud pes nedokáže dýchat více než šest minut, to může vést k srdečnímu selhání a srdeční zástava — oba který může být fatální. Srdeční zástava může dojít u psů každého věku, rod, nebo plemeno.

Příznaky a typy

Krevní oběh může zůstat beze změny, pokud zvíře obnoví dýchání během čtyř minut po počáteční problém. Nicméně, pokud to trvá déle než šest minut, může to vést k zástavě srdce. Běžné příznaky spojené s tímto nouze patří:

Rozšířené zornice
Spontánní ztráta vědomí (synkopa)
Bluish zabarvení kůže a sliznic (cyanóza); znamení, že kyslík v krvi je nebezpečně snížena
Těžký dech (dušnost) a lapal po dechu
Hypotermie
Nedostatek odpovědi na stimulaci

Příčiny

Abnormálně nízké hladiny kyslíku v arteriální krvi (hypoxémie)
Nízká přísun kyslíku; možné z důvodu anémie
Srdeční choroba (např., infekce, zánět, trauma, neoplazie srdce)
Metabolické onemocnění
Poruchy rovnováhy elektrolytů (např., hyperkalémie, hypokalcémie, hypomagnezémii)
Abnormálně nízké tělesné hladiny kapalin
Otřes
Použití anestetik léků
Otrava krve způsobená bakteriálními toxických látek v krvi (toxemia)
Brain trauma
Úraz elektrickým proudem

Diagnóza

Srdeční zástava je nouzové, který bude vyžadovat okamžitou veterinární pomoc k posouzení stavu zvířete a formy léčby. Budete muset dát důkladné historii vašeho psa na zdraví, aby váš veterinář, včetně nástupu a povaze symptomů a možných incidentů, které by mohly sráží komplikace. On nebo ona pak provede kompletní fyzikální vyšetření, se zaměřením na psa dýchacích cest, dýchání schopnost, a cirkulace. Váš veterinární lékař bude také neustále monitorovat vašeho psa krevního tlaku a tepové frekvence.

Rutinní diagnostické zkoušky používané k určení základní příčiny srdeční zástavy patří Rentgeny, Kompletní krevní obraz, biochemie profil, a moče. Krevní vzorky se odebírají pro stanovení úrovně plynů, včetně kyslíku, v krvi. Psi s podezřením na podkladové srdeční onemocnění, může být podrobeno echokardiografie posoudit rozsah problému.

Léčba

To je život ohrožující stav nouze, který bude vyžadovat okamžitou hospitalizaci a intenzivní ošetřovatelské podporu a léčbu. Hlavním cílem je, aby znovu psa srdečního rytmu a dechové frekvence, které mohou vyžadovat kardiopulmonální resuscitaci (CPR).

Jakmile průdušnice je vymazána a CPR je vykonáván, trubice mohou být předány do průdušnice usnadnit dýchání. Kyslík může být také dodán k normalizaci hladiny kyslíku.

Psi se srdečním selháním může vyžadovat externí masáž srdce stimulovat srdce bít normálně. Ti, kteří nereagují na srdeční masáž může obdržet rychlé stlačování hrudníku. Typicky léky jsou podávány na pomoc při normalizaci srdeční funkce. Jinak, hrudníku se zařezávají poskytnout otevřený hrudní resuscitaci na zvířeti nebo léčby jsou podávány přímo do srdce — které jsou oba v krajním případě.

Řízení

Celková prognóza bude záviset na základní příčině srdeční zástavě a průběh léčby. Bohužel, méně než 10 procent psů obnovit, i po úspěšné léčbě nouzové.

Pokud váš pes je podmínka se stabilizovat, bude muset zůstat v nemocnici několik dní. Tam, veterinární lékař může sledovat srdeční funkce a krevní tlak a léčit, a jakékoli další komplikace.