Pes zdraví


Srdeční blok nebo vedení zpoždění (pravého Tawarova) u psů

Blokády pravého Tawarova raménka (RBBB) u psů

Blokády pravého Tawarova raménka (RBBB) je závada v elektrické srdeční převodního systému, ve kterém pravé komory (jeden z psa čtyř srdečních komor) není přímo aktivováno elektrickými impulsy přes pravého Tawarova. RBBB může být úplná nebo částečná v přírodě.

Příznaky a typy

Často, žádné specifické příznaky patrné, že lze přičíst RBB, pouze ty, které se vztahují k základnímu onemocnění způsobuje defekt.

Příčiny

I když může být přítomen v normálních psů, blokády pravého Tawarova raménka je více často spojován s vrozenou (předložit při narození) srdeční choroba(s). Další typické příčiny závady patří:

Chronická chlopně s fibrózou
Operaci srdce k nápravě srdeční vadu
Úrazy srdce
Nádor(s)
Parazitární infekce (např., Heartworms)
Kardiomyopatie
Tvorba sraženiny v krevní cévě (tromboembolismu)
Abnormálně vysoké hladiny draslíku (hyperkalémie)

Diagnóza

Budete muset dát důkladné historii vašeho psa na zdraví, včetně nástupu a povaze symptomů, u veterináře. On nebo ona pak provede kompletní fyzikální vyšetření, stejně biochemie profil, moči, kompletní krevní obraz a (CBC) — výsledky, které jsou obvykle nespecifické. Nicméně, biochemie profil může ukázat vysokou hladinu draslíku.

RBBB se často vyskytuje jen náhodně, možná při výkonu echokardiografické. V případě této závady, on nebo ona může identifikovat strukturální vady v srdci a pravou boční rozšíření. Hrudní a břišní radiografie, zatím, mohou ukázat hmoty a jiné abnormality. Pokud Heartworms jsou příčinou, i oni mohou být identifikovány v diagnostických postupů.

Léčba

Léčba je zaměřena na léčbu příčinu.