Pes zdraví


Malé velké varlata u psů

Testikulární degenerace a hypoplazie u psů

Menší než normální varlata jsou obecně snadno odhalit. Existují různé podmínky, které mohou vést k tomuto onemocnění: zaostalost nebo neúplné vývoj varlat je známá jako hypoplazií, neschopnost růst a / nebo zrání vhodně; a degenerace varlat, které se vztahuje ke ztrátě účinnosti po stadiu puberty přijel.

Oba z těchto podmínek může být způsobeno do stavu, který byl přítomen při narození — vrozený — nebo může být v důsledku nějakého jiného důvodu, který se koná po porodu. Tyto vrozené formy jsou obvykle souvisí s genetickými abnormalitami, které byly zděděny mateřské, ale může být také důsledkem něčeho, co nastala během štěně bylo v děloze, jako například vystavení radioaktivních látek.

Psi jakéhokoliv věku nebo plemeno je náchylné k těmto podmínkám, ale hypoplazie je nejčastěji u mladých psů, a degenerace je častější u starších psů.

Příznaky a typy

Kromě abnormálně malých varlat, neplodnost je jeden nejčastějším příznakem těchto podmínek. Sperma Analýza ukáže nízký počet spermií (oligospermia) nebo absolutní absence spermií (azoospermie) v semenné tekutině se obvykle vykazují.

Příčiny

Degenerace testikulárních vaků
Ozáření
Metal toxicity, včetně vedení
Chemická toxicita
Další toxiny
Působení tepla
Zánět varlat (orchitida)
Hormonální nerovnováha
Zvyšující se věk
Nežádoucí reakce léky (např., antimykotika )
Hypoplazie
Genetický
Zranění, trauma
Nádor hypofýzy

Diagnóza

Psi s těmito podmínkami jsou obvykle prezentovány jejich veterináři s vyhovující neplodnosti. Budete muset dát kompletní známou historii, včetně veškerých problémů, které byly přítomny v předchozích generacích svého psa familiární linky a jakékoli trauma nebo zranění, které mohou být ovlivněny vašeho psa šourek.

Váš veterinární lékař důkladně posoudí šourku oblast a měl by být schopen okamžitě zjistit, zda jsou normální velikosti nebo jsou menší než to, co by mělo být pro vašeho psa plemene, Velikost a stáří. Nález abnormální velikosti je dost naléhat na svého veterinárního lékaře provádět další testy, aby se odlišit testikulární degenerace z hypoplazií. Ultrazvuk obraz varlat se obvykle provádí pro potvrzení vizuální diagnózu menší než normální varlata.

Váš veterinární lékař také vzít spermatu vzorek pro laboratorní vyšetření, pro kontrolu abnormální buňky rozvoj a udělat standardní počet spermií. Počet spermií bude hodnotit počet životaschopných spermií v psa spermatu. Pokud se zdá, že se požaduje, za daných okolností, malý vzorek tkáně mohou být z varlat vaku, pomocí tenké jehly, k odeslání do laboratoře k dalšímu hodnocení.

Léčba

Léčba závisí na diagnóze hlavní příčiny degenerace nebo hypoplazie. Hormonální léčba se používá u zvířat s těmito podmínkami s proměnlivou výsledky hlášeny. Váš veterinární lékař bude diskutovat o možnosti vašeho psa budoucí plodnost pomocí různých léčebných protokolů, které jsou k dispozici, v závislosti na konečném diagnózy. Léčba není k dispozici ve všech případech, ale to není vždy možné určit bez odpovídající zkoušky probíhá první.

Pokud Váš ošetřující lékař určí, že léčba je možnou alternativou, navazující návštěvy budou zahrnovat pořadová spermatu analýzy zhodnotit účinnost léčby.