Pes zdraví


Inhalace kouře u psů

Poškození plic v důsledku nadýchání se kouře

V nadýchání se kouře, dojde ke zranění v důsledku přímého tepla poškození horních cest dýchacích a nosní sliznice. Poranění tkáně je vidět po inhalaci oxidu uhelnatého, který snižuje tkání dodávku kyslíku se váže na červené krvinky; inhalace dalších toxinů, které přímo dráždí dýchací cesty (např., oxidanty a aldehydy); a vdechování částic, které se drží na dýchací cesty a malých vzduchových vaků v plicích.

Rozsah poškození závisí na stupni a trvání expozice kouři a materiálu, který hořel. Psi mohou mít vážné poranění plic s málo důkazů o pálení na kůži. Lung reakce je zpočátku symptomized sevřením v plicích, dýchacích cest otok, a produkce hlenu, následuje zánětlivé reakci v průdušnice a průdušek oblasti, a hromadění tekutiny v plicích. Většina pacientů ukazují průběh plic dysfunkce v prvních dvou až tři dny po expozici. Návaznost na bakteriální infekce jsou nejčastější příčinou úmrtí v závěru choroby způsobené na zraněné tkáně prozatím výhodné receptor pro bakterie.

Příznaky a typy

Kouřová vůně
Saze v nosní nebo krční cest
Rychlé dýchání a zvýšená hloubka dýchání
Dýchání úsilí, které naznačují, obstrukce horních dýchacích cest otokem
Posturální adaptace na respirační tísně (tj., umístění tělo, aby se dýchání snadnější)
Sliznice může být třešňově červené, bledý, nebo cyanotická (modrý)
Zarudlýma očima
Chraptivý kašel
Zmatek, slabý
Zvracení
Otřes

Příčiny

Vystavení kouři / oxidu uhelnatého, obvykle výsledkem byl uvězněn v hořící budově.

Diagnóza

Budete muset dát důkladné historii vašeho psa na zdraví, nástup příznaků, a možné události, které by mohly předcházet tuto podmínku, jako například vystavení pálení materiálu. Kompletní krevní profil bude provedena, včetně chemického profilu krve, kompletní krevní obraz, a vyšetření moči. Krevní obraz ukáže hladinu červených krvinek, které jsou schopny nést kyslík, a bílé krvinky, které jsou schopny boji proti infekci. Krev profil bude také ukazují, zda krevní plyny jsou na normální hodnoty a zobrazí stupeň nedostatek kyslíku v krvi. Moči ukáže, jak ledvina je funkční. Vizuální diagnostika, jako X-ray a ultrazvuku, může být také použita k určení, zda je tekutina nahromadění v plicích. Bronchoskopie, který používá pružné trubice s kamerou připojenou a které mohou být vloženy do dýchacích cest, může dovolit lékař určit závažnost dýchacích cest poškození.

Vzorky se berou v úvahu buněk uvnitř úst a dýchacích cest, a kultivovány k určení, zda jsou bakterie představují. Pokud je poškození tkáně v dýchacích cestách, Váš veterinární lékař může předepsat preventivně antibiotika, aby se zabránilo infekci.

Léčba

Na počátku, stabilizace respiračních funkcí a vytvoření účinného dýchacích cest bude nejdůležitější. Těžká horních cest dýchacích otok nebo obstrukce může vyžadovat intubaci nebo operace, aby se otvor v průdušnici.

Kyslík musí být podán okamžitě po záchraně z ohně k posunutí oxid uhelnatý z hemoglobinu (přenášející kyslík pigmentu krve). To bude dodáno podle masky, kapuce, kyslíku klec, nebo nosní linie. Po odstranění oxidu uhelnatého, supplementation kyslíku bude pokračovat v 40 na 60 procent podle potřeby. Fluid podání může být zapotřebí u pacientů s šokem pro podporu kardiovaskulární funkce, ale měla by být konzervativní, pokud je to možné, k minimalizaci hromadění tekutiny v hrudníku. Transfuzi krve nebo plazmy může být zapotřebí přidat čerstvé červené a bílé krvinky do krevního řečiště. Nutriční podpora může být zapotřebí k udržení kondice a imunitní stav.