Pes zdraví


Syndrom akutní respirační tísně (ARDS) u psů

Shock plic u psů

Syndrom akutní respirační tísně (ARDS) odkazuje na stav náhlého respiračního selhání v důsledku hromadění tekutin a těžkým zánětem v plicích. ARDS je život ohrožující problém, s aktuálními úmrtnosti u psů na téměř 100 procento. Tato podmínka je také lékařsky jen jako šoku plic, když k ní dojde po epizodě, která vede k šoku, jako traumatické poranění. Jako znázorněný syndromem, ARDS je svědčící o základní zdravotní stav, obvykle újmu událost, která umožnila krev, tekutiny a tkáně přecházet bariéru a do plicních sklípků, vzduchové buňky v plicích, přimět je ke zhroucení. Jakmile alveoly byly ohroženy tímto způsobem, dýchání se stává namáhavé, a nakonec nemožné není-li léčena spěchu.

U lidí se zdá, že genetický faktor pro vývoj ARDS, ale tento faktor dosud nebyl zkoumán u psů.

Příznaky a typy

Syndrom akutní respirační tísně může dojít v mnoha podmínek a s různými příznaky, v závislosti na příčině. Následují některé obecné příznaky vyskytující se u ARDS:

Extrémní snahy dechu
Kašel
Výtok z nosu
Horečka
Cyanóza (modré zabarvení kůže)
Další příznaky související se základním onemocněním

Příčiny

Níže jsou uvedeny některé z hlavních příčin ARDS u psů:

Pneumonie
Inhalace kouře a jedovatých plynů
Blízko topit
Popáleniny
Aspirace žaludečního obsahu
Závažné infekce plic nebo krevního oběhu
Poškození plic v důsledku traumatu
Další vážná nemoc

Diagnóza

Syndrom akutní respirační tísně je lékařská pohotovost, vyžadujících okamžitou pozornost. Váš veterinární lékař vyhodnotí vašeho psa stav a začít neodkladnou léčbu najednou. Budete muset poskytnout na svého veterinárního lékaře s důkladnou anamnézou vašeho psa na zdraví, nástup příznaků, a možné události, které by mohly předcházet tuto podmínku, jako poranění kterékoliv části těla, nebo inhalace plynů, výpary, nebo pevná látka. Spolu s akutní léčbě váš veterinář bude pracovat najít základní příčinu náhlého selhání plic. Různé panely laboratorních testů budou objednat, včetně vyšetření krve, sérové ​​biochemické testy, moči a krevních plynů analýza. Krevních plynů analýza je jedním z nejdůležitějších diagnostických metod používaných ve veterinární praxi pro diagnózu ARDS. Váš veterinární lékař také objednat Rentgeny a echokardiografie, aby vizuálně posoudit a vyhodnotit fungování schopnost plic a srdce.

Léčba

Psi, kteří trpí tímto syndromem bude potřebovalo pohotovostní ošetření na jednotce intenzivní péče. Spolu s neodkladnou léčbu, příčina musí být stanovena a léčit, aby se zabránilo dalším komplikacím nebo úmrtí. I přes nedávné pokroky, ARDS zůstává jedním z nejtěžších a nejnáročnějších problémů k léčbě ve veterinární praxi.

Doplňková dodávka kyslíku terapie bude zahájena okamžitě, aby se minimalizovalo dechovou tíseň. Pokud váš pes nereaguje dobře na kyslíkovou terapii a pokračuje mít vážné problémy s dýcháním, může být větší úspěch s ventilátorem podporované dýchání. Léky k léčbě ARDS patří antibiotika, léky proti bolesti, objemové terapie, a kortikosteroidy pro snížení zánětu a otoku. Časté čtení teploty, puls, dechové frekvence, a krevní tlak bude nezbytné, aby po svého psa pokrok v počáteční fázi zpracování. Pokud váš pes byl umístěn na ventilační podpoře, může také vyžadovat pravidelné fyzioterapeutické a časté změny v poloze těla, aby se zabránilo komplikacím spojených s ventilační podpory. Psi postiženi ARDS jsou přísně kleci porodu, dokud se plně zotavila.