Hunden hälsa


Arthritis (septisk) hos hundar

Toxisk inflammation i lederna hos hundar

Septisk artrit är en typ av inflammation i leden som ofta ses efter en traumatisk skada som har utsatt leden för kontaminering av miljön mikroorganism, efter operation, eller när mikroorganismer in lederna genom blodet. Infektion av andra organ system kan vara en källa till dessa mikroorganismer hamna inuti ledvätskan. Även om infektion av en enda gemensam är vanligt, mer än en gemensam kan visa sig påverkas i vissa hundar.

Septisk artrit är differentierad från artrit genom avsaknad av toxicitet i ledvätskan. Artrit känns igen av inflammation i en eller flera ben lederna, och septisk artrit är inflammation i det gemensamma(s) tillsammans med närvaron av en sjukdom som orsakar mikroorganism, vanligtvis bakteriell, inom fluiden av den drabbade leden(s).

Denna sjukdom ses ofta hos hanhundar i åldrarna fyra och sju år. Predisponerade raser inkluderar tyska herdar, Dobermann, och Labrador retriever.

Symtom och typer

Smärta
Feber
Letargi
Aptitlöshet
Ledsvullnad
Hälta av den drabbade extremiteten
Drabbade leden är varm vid beröring
Oförmåga att röra den drabbade leden normalt

Orsaker

Hundar med nedsatt eller onormal immunförsvar eller diabetes mellitus, löper högre risk att utveckla olika infektioner, inklusive septisk artrit. Andra bakomliggande faktorer och / eller orsaker:

Opportunistiska infektioner efter skada, bita sår (t.ex., slåss med ett annat djur), skottskada, eller kirurgi
Bakteriella infektioner som har rest från en annan plats i kroppen
Svampinfektioner

Diagnos

Hundar med denna sjukdom är oftast presenteras för veterinärer med symptom av hälta. Din veterinär kommer att ta en detaljerad historik, inklusive fall av tidigare skada, djur slagsmål, eller andra sjukdomar. En detaljerad fysisk undersökning kommer att hjälpa din veterinär för att fastställa om en eller flera leder är drabbade. Andra sjukdomar som kan orsaka hälta kommer också att beaktas.

Rutinmässiga laboratorietester kommer att innehålla en blodstatus, biokemi profil, och urinanalys. Resultaten av de flesta av dessa tester är vanligtvis konstaterats vara normal, utom för blodstatus, vilket kan avslöja närvaron av infektion och inflammation i blodet. Röntgen av den drabbade leden är användbart för att hitta förändringar som hänför sig till inflammation. Hos hundar med kronisk infektion, förändringar i de gemensamma strukturerna kommer vanligtvis att vara uppenbara, inklusive förstöring av ben, oregelbunden ledspringan, och onormal benbildning — vilka alla kommer att avslöjas i röntgenstrålarna.

Den viktigaste diagnostiska testet blir en analys av vätskan som tas direkt från den gemensamma. För att erhålla ledvätskan, Din veterinär kommer stillsam eller söva din katt innan provsamlingen. Detta test kommer att avslöja närvaron av en ökad volym av vätska i det gemensamma utrymmet, förändringar i färgen hos fluiden, närvaron av ett större antal inflammatoriska celler, och även de orsakande bakterierna. Din veterinär kan också rekommendera att en kultur av en gemensam vätskeprov göras för att odla orsakande mikroorganismer i laboratoriet. Detta kommer att bekräfta diagnosen och kan leda till en lösning för hur man ska behandla infektionen.

Med patienter som infektioner i andra kroppens system misstänks vara ansvariga för denna sjukdom, blod-och urinprover tas för odling. Om bakterier är närvarande i blodet eller urinen, kultur testet kommer att möjliggöra odling av dessa bakterier och därmed kommer att bidra till inrättandet av diagnos och behandlingsplan.

Ju tidigare behandlingen ges efter uppkomsten av symtom. desto större chans är för en fullständig upplösning av symptomen.