Hunden hälsa


Aspirin förgiftning hos hundar

Aspirin toxicitet hos hundar

Aspirin, en icke-steroid anti-inflammatorisk medicin, har gynnsamma effekter innefattande anti-trombocyt, antiinflammatoriska, och analgetiska egenskaper. Men, Det kan också vara giftiga. När intas, aspirin bildar salicylsyra, som sedan distribueras i hela kroppen.

Hundägare måste därför följa sin veterinär order strikt om de använder acetylsalicylsyra av någon anledning.

Symtom och typer

En av de första märkbara tecknen är aptitlöshet. Andra tecken inkluderar kräkningar, diarré, och intestinal blödning orsakas av sår i magsäcken och tunntarmen. Det centrala nervsystemet påverkas och hunden kan ha svårt att gå, verkar svag och okoordinerad, eller ens kollapsa. Medvetslöshet och plötslig död kan också förekomma.

Eftersom ogiftiga nivåer kan producera dessa symtom, Ägarna bör övervaka för eventuella matsmältningsbesvär eller beteendeförändring när du ger sin hund acetylsalicylsyra av någon medicinsk orsak. Om en betydande mängd av aspirin intages, akut behandling är nödvändig.

Diagnos

Om du vet eller misstänker att din hund har förtärts acetylsalicylsyra, diagnostiska tester bör fokusera på hur allvarlig toxicitet. Ett blodprov kommer att tas för att bedöma celler och serum kemier. Vanligtvis hunden är anemisk och har elektrolytrubbningar avvikelser. Ytterligare blod kan också tas för att bedöma dess förmåga att koagulera.

Behandling

Hundar behandlas inom 12 timmar med begränsade tecken på stress kan ha koncentrationen av acetylsalicylsyra i kroppen minskas genom en föreskriven behandling av sanering. Ju förr denna vård börjar, bättre. Veterinären kan också rekommendera dig att framkalla kräkning hemma innan han kom till kliniken för behandling. Genom att framkalla kräkningar, eller pumpning magen (magpumpning), veterinären tar bort så mycket aspirin som möjligt. Aktivt kol kan ges efter kräkningar för att absorbera aspirin.

Mediciner som uppmuntrar läkning eller skydda mag fodret är också allmänt föreskrivna. Beroende på hundens status, vätskor och andra stödjande behandlingar kan vara nödvändiga. Sjukhusvård och upprepad blodanalys är ofta nödvändigt tills hunden är stabil.