Hunden hälsa


Bakteriell infektion (Campylobacterios) hos hundar

Campylobacterios hos hundar

Campylobacterios är en bakteriell infektion förekommer i valpar yngre än sex månader. De bakterier som orsakar sjukdomen kan även hittas i tarmen (magtarmkanalen) friska hundar och andra däggdjur.

Upp till 49 procent av hundar bär Campylobacterinfektion, sprider det i sin avföring för andra djur till avtal. På grund av detta, människor kan drabbas av sjukdomen om de inte utövar god hygien efter att ha kommit i kontakt med ett smittat djur.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom

Feber
Kräkningar
Ansträngde att uträtta sina behov (tenesmus)
Aptitlöshet (anorexi)
Förstorade lymfkörtlar (lymfadenit)

Orsaker

Det finns flera kända orsaker till sjukdomen, men den vanligaste är från kennlar som tillåter djur att komma i direkt kontakt med smittade avföring. Intag av förorenad mat eller vatten är ett annat läge för överföring. Yngre djur löper en större risk för att insjukna på grund av deras outvecklade immunsystem.

Diagnos

En fekal kultur är den vanligaste diagnostiska förfarande. Efter 48 timmar, veterinärer kommer att undersöka kulturen för att leta efter leukocyter (fekal vita blodkroppar) i avföringen; leukocyter kan också hittas i djurets mag-tarmkanalen. Andra diagnostiska förfaranden inkluderar urin och blodprov.

Behandling

För lindriga fall, öppenvård generellt rekommenderas. Samtidigt, hundar med ett svårt fall av Campylobacterinfektion kräver noggrann övervakning för att förhindra ytterligare komplikationer. Din veterinär kan också rekommendera isolera djuret, administrering av en oral behandling vätsketerapi för sin uttorkning, samt antibiotika eller en plasma-transfusion.

Ledning

Medan hunden är under behandling, Det är viktigt att hålla det hydrerad och titta för eventuella försämrade tecken. Också, ta hunden i för sin uppföljning behandlingar för att säkerställa att bakterierna helt har tagits bort.

Förebyggande

Öva övergripande god hygien genom att rengöra din hunds vardagsrum och matplats, och rutinmässigt desinficera dess vatten och skålar mat, är bra sätt att förhindra den här typen av bakteriell infektion.