Hunden hälsa


Bakteriell infektion (Nokardios) hos hundar

Nokardios hos hundar

Nokardios är en ovanlig infektionssjukdom drabbar flera organ system, inklusive luftvägarna, muskuloskeletala, och nervsystemet. Både hundar och katter kan bli utsatt för smittsamma, saphrophytic organism, som ger näring sig från döda eller ruttnande material i marken. Vanligtvis, exponeringen sker antingen genom öppna sår eller via inhalation.

Symtom och typer

Symtom på nokardios är till stor del beroende på platsen för infektionen. Om, exempelvis, det förekommer i pleural kroppskaviteten, som omfattar lungorna och omgivande membran, symptom kan inkludera utmärgling, feber, och raspiga, ansträngd andning (dyspné). Om det är en hudinfektion, symptom kan innefatta närvaro av kroniska icke-läkande sår och, om de lämnas obehandlade, dränerande lymfkörtlar. Om infektionen inte är lokaliserad i ett visst område i kroppen, symtomen kan omfatta feber, viktminskning, och slöa beteende. Även känd som disseminerad nokardios, denna form av nokardios är vanligast hos unga hundar.

Orsaker

Den infektiösa organismen finns i jord och kan komma in i hundens kropp genom öppna sår eller genom luftvägarna, när det andas. Nocardia asteroides är de vanligaste arterna påverkar hundar. Men, De kan också vara mottagliga för Proactinomyces spp.., men det är mycket sällsynt.

Dessutom, hundar med nedsatt immunförsvar eller som lider av autoimmuna sjukdomar ökar sannolikheten för denna typ av Nocardia infektion.

Diagnos

Din veterinär kommer att analysera celler från hundens bröstkorg eller buk för att identifiera den orsakande organismen. Andra diagnostiska metoder, såsom röntgen och urin analys, används för att utesluta andra möjliga orsaker, inklusive svampinfektioner och tumörer.

Behandling

Behandling för nokardios beror till stor del på platsen för infektion och efterföljande symtom. Om pleurautgjutning är uppenbart, sjukhusvistelse kommer att vara nödvändiga för att förhindra uttorkning. Kirurgisk dränering av vätskan kan även krävas. Annars, långvarig antibiotikabehandling är avgörande för att slåss mot infektionen.

Förebyggande

Allmän renlighet och frekvent desinficering av din hunds sår eller skärsår kan hjälpa till att förhindra denna typ av infektion, särskilt om din hund har ett försvagat immunsystem.