Hunden hälsa


Bakteriell infektion (Streptococcus) hos hundar

Streptokockinfektioner hos hundar

Streptokockinfektion avser en bakteriell infektion som orsakas av streptokocker. Valpar och äldre hundar är mest suscetible att utveckla denna sjukdom, eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklade eller har minskat.

Villkoret beskrivs i denna medicinska artikeln är vanligt i både hundar och katter. Om du vill veta hur det påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Några av de vanligaste symtomen vid denna infektion inkluderar:

Smärta
Feber
Artrit
Letargi
Hosta
Lunginflammation
Abscess(detta är)
Svårigheter att svälja på grund av svullnad (halsfluss)

Orsaker

Ålder avgör ofta benägenhet att utveckla detta bakterieinfektion. Både de äldsta och yngsta hundar har mindre utvecklade immunsystem — den yngsta grund av bristen av antikroppar för att bekämpa infektioner, och den äldsta på grund av en nedgång i antikroppar och ett försvagat immunförsvar.

Några av orsakerna till infektion är virus, bakterier, svampar, och protozoer, ofta till följd av senaste tidens exponering genom ett sår eller kirurgiskt ingrepp.

Behandling

Antibiotika och hydratisering kommer att ingå i den föreskrivna behandlingen.

Förebyggande

Undvik miljöer överfulla med andra djur. Annat än undvikande av kontakt med andra djur, Det finns inga kända förebyggande åtgärder för denna bakterieinfektion.