Hunden hälsa


Bakteriell infektion (Tularemi) hos hundar

Francisella tularensis hos hundar

Tularemi är en zoonotisk bakteriell sjukdom som ibland ses hos hundar. Det är förenat med flera djurarter, inklusive människor, och kan förvärvas från genom kontakt med smittade djur. Också vanligen känner som harpest för sin överföringsteknik, även när det kan infektera flera typer av djur och sändas via någon infekterat djur, som sådan, bakterierna kan också förvärvas genom intag av förorenat vatten, eller genom kontakt med smittade jord, där organismen kan förbli i ett infektiöst tillstånd i upp till flera månader.

Infektion orsakas ofta av intag av en smittad däggdjur’ vävnad, såsom när en hund jagar ett litet djur, fågel eller reptil, genom vatten, eller genom fästing, kvalster, loppor eller myggbett — vilka alla kan bära och överföra bakterien. Bakterien kan också infektera en hund genom sin hud, eller genom att ange dess luftvägar, ögon eller gastrointestinala systemet.

Tularemi finns i stora delar av världen, inklusive kontinentala Europa, Japan och Kina, och i Sovjetunionen. I USA, Det är vanligast i Arkansas och Missouri, men det kan hittas i de flesta delar av US. Det tenderar också att ha högre incidens säsongsbetonad, med maj till augusti är en tid av ökad risk. En ökning ses också under vintern kanin jaktsäsongen, i områden där det är vanligt förekommande.

En av de vanligaste vektorerna för kommunikation av F. tularensis bakterie är fästingen, vilket inkluderar den amerikanska Dog Tick, Lone Star fästingen, och Rocky Mountain trä fästing, tillsammans med andra typer av fästingar.

Symtom och typer

Plötslig feber
Letargi
Dehydrering
Aptitlöshet (anorexi)
Utvidgningen av lymfkörtlar
Anbud buken
Utvidgningen av mjälte eller lever
Vita fläckar eller sår på tungan
Gulsot - kan framgå av gula ögon

Orsaker

Bakteriell infektion (Francisella)
Kontakt med en infekterad källa

Diagnos

Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa och senaste aktiviteter, inklusive nyligen haft påstigande, utflykter, resor, fästingbett, och erfarenheter med andra djur eller skadedjur.

Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund. Standard laboratoriearbete kommer att innehålla en profil blod kemisk, en komplett blodstatus, en elektrolyt panel och en urinanalys. Om F. tularensis är närvarande, resultaten av blodstatus kan visa en lyhörd ökning av vita blodkroppar (VBK), men detta är inte alltid fallet. Prover kan också visa lägre än normala nivåer av blodplättar (trombocytopeni), de celler som hjälper i blodets koagulation.

Biokemin profilen kan avslöja onormalt höga nivåer av bilirubin (hyperbilirubinemi) och lägre än normala nivåer av natrium och glukos i blodet. Om blodprover visar höga nivåer av bilirubin, orange-gult pigment som finns i gallan, detta kan tyda på att leverskador sker. Detta tillstånd är vanligen kännetecknas av symptom på gulsot. Den urinanalys kan också avslöja höga nivåer av bilirubin och blod i urinen.

Din veterinär kan behöva hjälp av ett specialiserat laboratorium tjänst för bekräftande diagnos. I vissa fall diagnosen är inte så självklart och prover kommer att behöva vidtas för att sändas till kultur testning – kontrollerad tillväxt i en labbmiljö för att definiera den orsakande organismen.

Molekylära metoder såsom polymeraskedjereaktion (PCR), en metod som skiljer närvaron av sjukdom baserad på dess genetiska kod, finns i referenslaboratorier. Den mikrobiologen ska informeras när tularemi misstänks för F. tularensis kräver speciella medier för odling, såsom buffrad träkol och jästextrakt (BCYE). Det kan inte isoleras i de rutinmässiga odlingsmedier på grund av behovet av sulfhydrylgruppen givare (såsom cystein). Serologiska tester (påvisande av antikroppar i serum från patienter) finns tillgängliga och används i stor utsträckning. Korsreaktivitet med Brucella kan förvirra tolkning av resultaten, och därför diagnos bör inte förlita sig på serologi.

Behandling

Tidig behandling är grunden för framgångsrik lösning och botande av symptomen. En hög dödsfall är vanligt hos patienter som inte behandlas tidigt. Din veterinär kommer att förskriva antibiotika för att bekämpa infektionen och dess symtom. Din hund kan behöva antibiotika i flera dagar för en komplett lösning av symptomen.