Hunden hälsa


Blod i bröstet hos hundar

Hemothorax hos hundar

Hemothorax är ett tillstånd som kan inträffa plötsligt (akut) eller under en längre tid (kronisk), och det kan förekomma av olika skäl. Hemothorax är den medicinska termen används för att identifiera ett tillstånd i vilket blod har samlats i brösthålan, eller bröstkorgen. Det verkar inte vara en viss ålder, kön, eller hundras som är mer benägna att detta villkor än en annan.

Symtom och typer

Akut debut:

Symtom på minskad blodvolym uppträder vanligen innan tillräcklig blodvolym ackumuleras i pleural utrymme (foder i brösthålan)
Försämrad andning / andningssvårigheter
Pale membran
Svaghet och kollaps
Svag, snabb puls
Andningsljud blivit tråkig

Associerad med en orsakande faktor:

Trauma
Blodkoagulering (koagulation) sjukdom

Orsaker

Trauma
Blödning från någon artär eller ven av bröst vägg eller ryggrad, skadade hjärtat, lungor, tymus (en liten glandular orgel som ligger bakom den övre delen av bröstbenet), och membran
Rodenticid intag är en vanlig orsak
Herniated lever eller mjälte
Tumör
Koagulationsrubbningar (koagulation)
Koagulationsfaktor defekter är vanligare än blodplättar avvikelser
Kan vara medfödd eller förvärvad
Leversvikt
Kolangiohepatit (inflammation i gallblåsan och gallgångarna) med samtidig liten tarmsjukdom
Lunglob vridning
Akut tymus blödning hos unga djur (dvs, tymus: körtel vid basen av halsen)

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund, inklusive en standardmetod blod kemisk profil, fullständig blodstatus, en elektrolyt panel och en urinanalys för att utesluta andra orsaker till sjukdom. Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha föregått detta villkor. Koagulering profiler bör utföras på ett blodprov för att kontrollera för försenade koagulationstider.

Den packade cellvolymen, hemoglobin och trombocyter blir lägre än normalt. Blodet kemiska profilen kan visa tecken på leversvikt (vilket skulle orsaka blödning i kroppsliga håligheter eftersom koagulationsfaktorer inte skulle framställas).

Vätskan i bröstet bör provtas och analyseras på ett laboratorium för en jämförelse med perifert blod. Trombocyter finns ofta i prover bröstet vätska.

Röntgenstrålar är avgörande för att visualisera graden av vätskeansamling i bröstet, sammanbrott lunglober, och eventuella massor som kan finnas närvarande i brösthålan. En ultraljudsundersökning av bröstet kan avslöja ett sjukdomstillstånd med en ännu större känslighet än en röntgenbilden skulle.

Behandling

Patienter som lider av hemothorax bör behandlas på en sluten grund. Din hund måste få vätsketerapi att korrigera sitt blodförlust i brösthålan. Om din hund har också luft gratis (utanför lungorna) i brösthålan, detta måste omedelbart rättas. Om lungorna blåmärken, ventilatorstöd kan vara nödvändigt. Dessa patienter ofta också behöver syrgasbehandling, och kommer att behöva hållas varm för att förhindra chock. Om din hund blodprov har en fördröjd koagulationstid, då en plasma eller blodtransfusion kan behövas för att återställa koagulationsfaktorer eller att tillhandahålla röda blodkroppar för syretransport. Svår eller återkommande bröstkorg blödning kan kräva kirurgisk undersökning.