Hunden hälsa


Blod relaterade brister hos hundar

Pancytopeni hos hundar

Termen pancytopeni hänvisar inte till en sjukdom i sig, utan snarare till den samtidiga utvecklingen av ett antal av blod-relaterade brister: icke-regenerativ anemi, leukopeni, och trombocytopeni. Rotordet pan avser alla eller hela, och cytopenin avser en brist av celler som cirkulerar i blodet.

Nonregenerative anemi är ett tillstånd som kännetecknas av en låg röda blodkroppar och benmärg saknar svar att producera ytterligare behövs röda blodkroppar; leukopeni hänvisar till en låg vit blodkroppar; och trombocytopeni hänvisar till en låg blodplättar och trombocyter (de celler som fungerar i blodkoagulation).

Pancytopeni kan påverka både katter och hundar, och kan utvecklas från ett antal av flera orsaker. Det finns ingen specifik ålder, eller djurras känd för att vara mer mottagliga för utvecklingen av pancytopeni.

Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

De symtom som utvecklas i hunden beror till stor del på den bakomliggande orsaken som leder till pancytopeni. Några symptom på leukopeni (lågt antal vita-blodkroppar) omfatta upprepade episoder av feber, och ofta förekommande eller ihållande infektioner. Några symptom på anemi på grund av lågt antal röda-blodkroppar inkluderar tröghet och blek tandkött.

Lågt antal blodplättar på grund av trombocytopeni kan leda till små precisa blåmärken på hundens kropp, kallas petekier hemorrhate, eller blödning från fuktiga vävnader i kroppen, kallas slemhinneblödningar. Andra allmänna symtom kan vara letargi, blödning (dvs, näsblod eller blod i urinen), och feber.

Orsaker

Det finns en mängd orsaker till pancytopeni. Dessa inkluderar infektionssjukdomar, såsom hepatit; fästingen födda sjukdom ehrlichios, exponering för gifter såsom tallium; proliferativa sjukdomar såsom benmärgscancer; och immun-medierade sjukdomar såsom aplastisk anemi, i vilken benmärgen förlorar sin förmåga att producera röda blodkroppar.

En veterinär examen är nödvändigt att fastställa den underliggande orsaken till pancytopeni, och att diagnostisera tillståndet själv.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på ditt husdjur, inklusive en komplett blodstatus, och en kemisk blodbild. Andra möjliga tester omfattar urinanalys, immunologiska tester för infektionssjukdomar, och en benmärgsundersökning. Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, och symtomen, om någon.

Behandling

Behandling beror på den primära tillstånd som ledde till pancytopeni, eftersom det är nödvändigt att den primära sjukdomen diagnostiseras och behandlas först. Aggressiva antibiotikabehandling och blodtransfusioner kan vara nödvändiga. Läkemedel för den bakomliggande orsaken kan vara nödvändig, Utöver olika läkemedel för att stimulera produktionen av neutrofiler (en typ av vita blodkroppar som bekämpar infektioner), och ett annat läkemedel för att stimulera produktionen av röda blodkroppar genom benmärgen.

Förebyggande

Det finns många orsaker till pancytopeni, och det är inte möjligt att förhindra mot alla av dem. Men, Vissa försiktighetsåtgärder kan vidtas. Hundar bör hållas uppdaterad med vaccinationer som kan förhindra infektionssjukdomar.

För hundar med cancer, det finns en risk för att utveckla pancytopeni som en bieffekt av cancerbehandling, och frekvent CBC övervakning kommer att behöva göras.