Hunden hälsa


Botflies (Maggots) hos hundar

Cuterebrosis hos hundar

Flugor av släktet Cuterebra finns i Nord-och Sydamerika, där de är obligatoriska parasiter hos gnagare och kaniner. Kallade botflies, De förökar genom att lägga ägg på grässtrån, eller i bon, där de kläcks, frisättande fluglarver som kryper på huden av den passerande värd. De små maggot in en kroppsöppning, migrera genom olika inre vävnader, och slutligen ta sig till huden, där de etablerar sig i ett drill (en liten knöl i huden). De mogna fluglarver, som kan vara en tum lång, sedan släppa ur gnagare eller kanin värd och förpuppas i jorden.

Hundar smittas med en FÅRSTYNG larv när de kommer i kontakt med ett grässtrå som har en maggot på det. Hundens rörelse mot grässtrå stimulerar maggot krypa på hunden. Den maggot kryper sedan runt på hunden tills den hittar en öppning där du kan ange.

I norra US. sjukdomen är säsongsbunden, med de flesta fall sker i slutet av sommaren och början av hösten när de vuxna flugorna är aktiva. Säsongsvariationer är mindre bestäms i områden med varmare temperaturer, där flugor är aktiva genom längre perioder av året.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Cuterebra infektion kan läggas fram av Nötstyng under ytan av huden, eller hunden kan visa tecken associerade med larverna migrerar inom sina vävnader. Symtomen kan vara respiratoriska symptom, neurologiska tecken, oftalmisk (öga) lesioner, eller de ovannämnda fluglarver under huden.

Luftvägssymptom:

Hosta
Feber
Andnöd

Neurologiska symptom:

Yrsel
Cirkling
Förlamning
Blindhet
Liggande

Oftalmiska symtom:

Lesioner (orsakas av larver i ögongloben)

Hudsymptom:

Knöl i huden som innehåller maggot, även kallad en drill; kommer det att finnas en upphöjd öppning i klump för att maggot kan andas

Orsaker

De mest sannolika platserna för din hund att förvärva denna parasit är i miljöer där FÅRSTYNG florerar: gräsytor där det finns tillräckliga populationer av gnagare och kaniner. Även hundar utan tillgång till utevistelse, såsom nyfödda valpar, kan vara smittad av larver kom hem på moderns päls.

Diagnos

Din veterinär kommer att vilja överväga följande villkor innan en positiv diagnos av en Cuterebra infektion görs. Luftvägssymptom kommer att utvärderas för allergier, och för andra eventuella parasiter, som lungmaskar, eller andra migrerande maskar som använder luftvägarna som en passage. Förhållanden som kan producera liknande neurologiska symtom, men är av allvarligare konsekvens, måste uteslutas innan behandling ges för en Cuterebra infektion. Dessa villkor omfattar rabies, VALPSJUKA, och hjärta maskar. Om ditt husdjur har skador på ögat, det kan finnas en mer allvarlig parasitiska larver angrepp, en som kan leda till permanent blindhet, som måste uteslutas.

Det tydligaste indikationen på en Cuterebra infektion är, naturligtvis, en drill under huden, i vilket fall din veterinär kommer att kunna snabbt avgöra om det är FÅRSTYNG.

Förebyggande

Det verkar inte finnas några längre immunitet mot angrepp; en hund kan utveckla hudlesioner flera år i rad. Tillämpning av månatliga hjärtmask förebyggande syfte, loppor utveckling kontroll produkter, eller utvärtes loppa och behandlingar tick kan antingen hindra fluglarver från att utvecklas hos hund, eller kan döda larver innan de har tid att få tillgång till en öppning för inträde.