Hunden hälsa


Chagas sjukdom hos hundar

Amerikansk trypanosomiasis parasitisk infektion hos hundar

Chagas sjukdom är en sjukdom som orsakas av zoonotiska protozoparasit Trypanosoma cruzi, vilken kan kontrakteras genom en mängd olika sätt, inklusive en blodtransfusion. När parasiten blir intracellulära, det multiplicerar och slutligen spräcker ut i blodcirkulationen, sprider sig till olika organ, men främst hjärnan och hjärtat. Det är också därför Chagas sjukdom är ofta förknippad med plötslig inflammation i hjärtmuskeln.

Chagas sjukdom är endemisk i Syd-och Centralamerika, men det finns också i USA, typiskt i i Texas, Louisiana, Oklahoma, South Carolina, och Virginia. Andra områden där du kan hitta vektorer och värdar reservoar för parasiten inkluderar väst (Kalifornien, New Mexico), söder (Florida, Georgien, North Carolina), och öster (Maryland).

Symtom och typer

Två former av Chagas sjukdom observeras hos hundar: akut och kronisk. Vissa hundar in en längre asymtomatisk period (där inga symtom utvecklas), som kan pågå från månader till år. Under denna tid, dock, Det är en progressiv och smygande utveckling av parasiten, leder till degenerering och inflammation i hjärtats, som så småningom kan leda till hjärtsvikt och död.

Akut (vanligtvis hundar yngre än 2)

Diarré
Depression
Letargi
Motion intolerans
Gångsvårigheter
Snabba kropp idioter, anfall
Svullna lymfkörtlar
Ökad hjärtfrekvens (takykardi)
Hjärtsvikt (vänster och högersidig)

Kronisk (typiskt äldre hundar)

Svaghet
Svimning
Motion intolerans
Ökad hjärtfrekvens (takykardi)

Orsaker

Även Chagas sjukdom kan endast förvärvas genom en infektion med T. cruzi parasit, det finns en mängd olika sätt en hund kan komma i kontakt med organismen. Det kan uppstå när en vektor, såsom en kysser bugg (Triatominae), biter hunden på huden eller på en slemhinna (såsom läpparna) och lämnar infekterade avföring i såret. Det kan också uppstå när en hund äter avföring från en infekterad värd (opossum, tvättbjörn, och bältdjur), eller genom en blodtransfusion.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa till din veterinär, inklusive uppkomsten och arten av symptomen, och eventuella incidenter som kan ha fälls de komplikationer. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning samt att ett blodprov kemisk profil, en komplett blodstatus, en urinanalys, serologi och en elektrolyt panel — vilka alla kan visa resultat vanliga med parasitinfektioner.

X-Rays kan indikera hjärt och lungsjukdomar förknippas med Chagas sjukdom, medan ett ekokardiogram kan visa kammare eller vägg avvikelser, ofta ses i plötsliga eller kroniska former av sjukdomen. Till exempel, atrioventrikulärt block och höger grenblock ses hos hundar med akuta former av sjukdomen, medan ventrikulära arytmier (som sedan kan degenerera till olika former av ventrikulär takykardi) är associerade med kronisk Chagas sjukdom.

Behandling

Även om flera läkemedel har visat något begränsad förbättring hos hundar under det akuta skedet, ingen ger en klinisk "botemedel". Tyvärr, även de som får behandling kan utvecklas till kronisk form av sjukdomen. I dessa fall, understödjande behandling av hjärt komplikationer (t.ex., hjärta arytmier) är primärt.

Ledning

Hundar med Chagas sjukdom och plötslig hjärta komplikation har en bevakad prognos, medan de med kroniska former av sjukdomen har vanligtvis en mer dyster resultat. Dessutom, på grund av den zoonotiska sjukdomens art, din veterinär kan rekommendera euthanizing hunden.