Hunden hälsa


Kronisk inflammation i luftrören hos hundar

Bronkit, kronisk (KOL) hos hundar

Kronisk bronkit, även känd som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), uppstår när slemhinnorna i bronker (luftvägarna som transporterar syre från luftstrupen till lungorna) bli inflammerad. Vanligtvis, detta leder till en kronisk hosta som varar två månader eller längre — en hosta som inte beror på andra orsaker som hjärtsvikt, neoplasi, infektioner, eller andra sjukdomar i andningsorganen.

Trots omfattande diagnostiska ansträngningar din veterinär, den specifika orsaken till inflammationen är sällan identifieras. Dessutom, leksak och små raser hund, såsom West Highland White Terrier och cocker spaniel, har visat sig vara mer mottagliga för KOL, även om det ibland observeras i större raser, också.

Symtom och typer

Annat än en torr hosta (ett kännetecken tecken på KOL), andra symptom associerade med sjukdomen innefattar:

Munkavle
Onormala lung ljud (dvs, väsande andning, knastrar, etc.)
Oförmåga att utföra rutinmässiga övningar
Blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (cyanos); ett tecken på att syre i blodet farligt minskas
Spontan medvetslöshet (synkope)

Orsaker

Kronisk luftvägsinflammation initieras genom en mängd olika orsaker.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa till din veterinär, inklusive uppkomsten och arten av symptomen. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning samt en biokemi profil, urinanalys, och fullständig blodstatus — vars resultat är typiskt icke-specifik. I själva verket, KOL är sällan diagnostiseras definitivt. I vissa hundar, dock, polycytemi eller eosinophila (allergiskt tillstånd i vilket ett ökat antal eosinofiler koncentreras i blodet) utvecklas som ett resultat av sjukdomen.

Lungröntgen är till hjälp för att bestämma svårighetsgraden av sjukdomen och att utvärdera omfattningen av lungan engagemang. Hundar med KOL kan ha tjocknat brochi eller, i allvarliga fall, kollapsade lungor. Bronkoskopi, Ett annat viktigt diagnostiskt verktyg, används för att visualisera insidan av luftvägarna och identifiera avvikelser såsom tumörer, inflammation, och blödning. Detta görs genom att infoga ett instrument (bronkoskop) i luftvägarna, vanligen genom näsan eller munnen. Tekniken kan också användas för att samla prover djupa lungvävnad, som sedan skickas till ett laboratorium för detaljerad granskning.

Din veterinär kan också använda ekokardiografi (ECHO) och EKG (EKG) att utvärdera hjärtat och identifiera störningar såsom hjärt utvidgning eller fel. Detta kan även hjälpa veterinären utesluta hjärtmask.

Behandling

Om inte livshotande symtom utvecklas, de flesta hundar behöver inte sjukhusvård. Annars, din veterinär kommer vanligtvis rekommendera medicinering och syrgasbehandling ska administreras hemma. Kortikosteroider och bronkdilaterare, exempelvis, används vanligen för att minska luftvägsinflammation och dilatera luftvägarna passagen för att underlätta andning, respektive. Antibiotika, tiden, vanligen föreskrivs för hundar vid lunginfektioner.