Hunden hälsa


Clotting brist (ärvde) hos hundar

Koagulering faktorbristen hos hundar

Koagulation sker när blod omvandlas från en friflytande vätska i en förtjockad gel liknande tillstånd. I detta tillstånd gelade blod kallas en propp, och det är genom koagulering att ett sår börjar täta. Denna process är av avgörande betydelse för att läka ske. När din hund är skadad och fortsätter att blöda okontrollerat, detta kan vara ett tecken på en defekt i ett eller flera av de processer som leder till koagulation. En komplex serie av enzymreaktioner är involverade i att vända blod från en vätska till en gel. Ett fel i en av dessa processer kan orsaka långvarig blödning efter en skada, och kommer att resultera i förlängningen blodförlust anemi. Misslyckandet av blod att koagulera kan också resultera i inre blödningar. Att veta symptomen att titta på är avgörande.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Symtom på koagulationsfaktor brist kan innefatta långvarig blödning efter operation eller trauma, en uppenbar extern symptom. Några av de mindre tydliga symtom som kan vara tecken på en koagulering brist är relaterade till blodförlust anemi och inre blödningar. Med blodförlust anemi, symptom kan yttra sig som svaghet, letargi, kort andetag, oregelbunden hjärtrytm, förvirring, och ett tillstånd som kallas medicinskt som pica — en tvångsmässigt beteende som är ofta avsedda att balansera en brist på mineraler eller vitaminer i blodet, i detta fall, järnbrist från förlust av blod. Inre blödningar kan förekomma som blodiga uppkastningar eller avföring, blödning från ändtarmen eller reproduktiva organ, andningssvårigheter, onormal hjärtrytm, svullen eller hård mage, och överdriven törst.

Orsaker

Flera faktorer kan avgöra sannolikheten för att ditt husdjur lider av koagulationsfaktor brist. En underliggande sjukdom, såsom K-vitaminbrist, kan påverka funktionen hos levern, en av de primära ställen för syntetisering av enzymer som krävs för koagulering. Andra problem med levern kan också påverka processen enzym syntetiseringen. Den bakomliggande orsaken för koagulering brist kan också vara predisponerade genom ärftliga egenskaper. Ett exempel på detta är Hemofili. Både A-och B former av hemofili är x-bundna recessiva drag, där män blöder mycket och honorna bär drag och vidarebefordra den. Hemofili kännetecknas av en onormalt låg mängd av protein som krävs för att binda blodplättar i en propp. Detta protein process är en av de koagulationsfaktorer som kroppen använder för koagulering externa och interna sår. Hemofili kan vara mild, måttlig, eller svår, och är inte alltid ärvs. Det kan också utvecklas när kroppen bildar antikroppar som blockerar processerna koagulationsfaktor. Allvarlig brist på koagulationsfaktorer vanligtvis framgår av 4-6 månaders ålder. Mildare brist kan dyka upp efter en skada eller efter operationen.

Dessutom, yttre miljömässiga omständigheter kan spela en roll i förekomsten av koagulationsfaktor brist. Intag av råttgift, eller ett ormbett, kan påverka kroppens förmåga att bearbeta enzymer och proteiner som normalt. Medicinskt receptbelagda läkemedlen kan påverka blodets förmåga att levra sig och. Långvarig användning av antibiotika kan leda till komplikationer, och användning av receptbelagda heparin som en antikoagulant (används för att bryta upp blodproppar i venerna) kan resultera i en oavsiktlig överdos.

Diagnos

Din veterinär kanske först vill utesluta externa faktorer, såsom tillgång till gnagare gift, eller nyligen kontakt med en orm eller en ödla. En komplett blodprov kommer att beställas, och en analys av blodets förmåga att koagulera kommer att användas för att bestämma källan till sjukdomen. Om din hund visar tecken på ökad röda blodkroppar (RBC), en indikation på regenerativ anemi, det kommer att signalera möjligheten av interna blodförlust.

Behandling

Om blodförlust är svår, din hund kommer läggas in på sjukhus och kommer att få blod och plasma transfusioner. I själva verket, upprepade transfusioner kan det vara nödvändigt att kontrollera eller förhindra ytterligare blödning. Din veterinär kommer förmodligen även förskriva K-vitamin, särskilt om din hund har förtärts gnagare gift eller upplever andra villkor som bryter detta vitamin.