Hunden hälsa


Drowning (nära drunkning) hos hundar

Hypoxemi på grund aspiration av vatten hos hundar

Nära-drunkning bestäms av en händelse som innebär förlängd nedsänkning i vatten, följt av överlevnad för åtminstone 24 timmar efteråt. Efter nedsänkning, typiska symtom är förhöjda koldioxid i blodet, stimulerade andning, och efterföljande aspiration av vatten i lungorna. I sällsynta fall, hyperventilering före nedsänkning, eller laryngospasm (krampaktig stängning av struphuvudet) kan förhindra aspiration av vatten, en ofrivillig reaktion som kan leda till ett tillstånd som kallas torr drunkning.

Det finns fyra faser i en typisk drunkning: håller andan och bad rörelse; vatten aspiration, kvävning, och kämpar för luft; kräkningar; och upphörande av rörelse, följt av döden. Däggdjurens dykning reflex kan förekomma, leder till en långsammare hjärtfrekvens, ett stopp i andningen, och blodcirkulation begränsas endast till de väsentliga organ i kroppen. Stora volymer vatten normalt inte aspireras i detta skede.

Färskvatten strävan leder till en kollaps av luftvägarna celler med eventuell smittsam lunginflammation. Hyperton havsvatten strävan leder till en spridning av vatten kommer in i lungorna och in i alveolerna (luftcellerna i lungorna). Eftersom hunden inte kan få tillräckligt med syre, syrehalten i blodet droppe och blodet blir acidotisk (onormal ökning i surhet).

Nedsänkning tid, vattentemperaturen, och den typ av vatten hunden är nedsänkt i (om vattnet är färskt, salt, eller kemisk) kommer att avsevärt påverka utvecklingen av organskada.

Symtom och typer

Blåaktig hud och tandkött
Hosta med klart för skummande röd slem (kräks)
Andningsstopp
Andningssvårigheter
Sprakande ljud från bröstet
Kräkningar
Semi-medvetna och förvirrad att koma
Ökad eller minskad hjärtfrekvens
Hjärtat kan upphöra att slå

Orsaker

Ägare vårdslöshet
Otillräckliga säkerhetsåtgärder
Unga, oerfaren hund (mindre än fyra månader)
Hund var i eller nära vatten vid ett anfall
Efter huvudtrauma
Snabb minskning i blodsocker, onormal hjärtrytm rytm, eller svimning episod medan kroppen av hundar vatten plats löper större risk att drunkna

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund. Standard laboratorietester kommer att innehålla en profil blod kemisk, en komplett blodstatus, en urinanalys och en elektrolyt panel.

Lungröntgen kan visa aspirationspneumoni eller vätska i lungorna 1-2 dagar efter nästan drunkning. Främmande kropp inandning kan ge segmentell lungkollaps. Lungskada utvecklas till akut andnödssyndrom (ARDS) är möjlig.

En endotrakeal eller transtrakeal tvätt, följt av en cytologisk utvärdering och kultur med känslighet indikeras. EKG-övervakning för att undersöka de elektriska strömmarna i hjärtat muskler kan utföras för att bedöma skador på hjärtat. Din veterinär kommer också att vilja bestämma auditiva framkallade svaret (BAER) för hörselnedsättning bedömning. Cervikal röntgenstrålar, datortomografi (CT), eller magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan och hjärnstammen kan vara till hjälp i vissa fall.

Behandling

Ta bort eventuella luftvägsobstruktioner och ge mun-mot-nos återupplivning på platsen för olyckan. Professionell medicinsk behandling måste följa omedelbart. Din hund kommer att behöva behandlas på akut slutenvård grund, med syre tillskott ges vid sjukhuset. Om din hund har svår hypoxemi, hyperkapni, eller överhängande respiratorisk trötthet, en ventilator kan krävas för andningshjälp.

Gravitationell dränering eller buken stötar (dvs, Heimlich manöver) rekommenderas inte i frånvaro av en luftvägsobstruktion grund av den höga risken för regurgitation och efterföljande aspiration av maginnehållet. Vätsketerapi och acid-base/electrolyte hantering är avgörande för att föra vätskebalansen tillbaka till normala nivåer. Om din hund är hypotermi, din veterinär kommer successivt rewarm hundens kropp med filtar över 2-3 timmar. Långvarig parenteral (intravenös) näring kan krävas för din hund om den lider av svår hjärnan eller lungskada.