Hunden hälsa


Tidiga sammandragningar och arbete hos hundar

Tidig förlossning hos hundar

Det finns flera förhållanden som kan orsaka en gravid hund, eller damm, att uppleva prematura kontraktioner som leder till tidig födsel av valpar. Bakteriella infektioner, virala infektioner, död av en eller flera foster, cystor på äggstockarna, hormonell obalans, skada, undernäring, en förändring i miljön / flytta, och i princip alla typer av stress som kan skicka en hund i mental och fysisk nöd kan leda till tidig arbetskraft. I vissa fall, en hund ras kan genetiskt predisponera det till tidig förlossning.

Tidig födsel hos hundar definieras av en födelse som inträffar före den ideala 60 dagars dräktighet. Generellt, valpar födda på 58 dagars dräktighet, eller senare, har en stor chans för överlevnad.

Symtom och typer

Leverans före 58 dagar hos hundar
Blodiga flytningar eller vävnad
Överdriven vocalizing / skällande
Kräkningar
Aptitlöshet
Temperaturfall
Dam kan söka mer uppmärksamhet än vanligt; klängig

Orsaker

Genetik
Bakteriell infektion
Brucellos
Borrelia
Virusinfektion
Herpes
Parvovirus
Skada
Undernäring
Hormonell obalans
Plötsligt progesteron misstänkt
Låg sköldkörtel nivåer i äldre kvinnor
Icke-infektiös livmoder-eller reproduktiva organ sjukdom
Cystor på äggstockarna
Läkemedel
Kortikosteroider
Kemoterapi

Stressande händelser:

Emotionella störningar i hushållet: slagsmål, skriker
Flytta till ny plats
Kalla temperaturer
Ta emot vaccinationer under graviditeten (särskilt de för valpsjuka och hepatit)
Boarding
Hund (ras) visar
Höga ljud

Diagnos

Om du upptäcker att din hund upplever tidig arbetskraft du vill rådgöra med din veterinär. Du måste börja med att ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa före och under graviditeten, hennes symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha fört detta villkor på. Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund, medan du är försiktig att inte sätta på ytterligare onödig stress. Standard laboratorietester kan omfatta en profil blod kemisk, en komplett blodstatus, en elektrolyt panel och en urinanalys för att säkerställa att det inte finns några underliggande sjukdomar som orsakar för tidig förlossning symtomen. De blodprover kommer att visa om din hunds progesteron nivåer är onormalt låga.

Ultraljud kommer att utföras för att diagnostisera fosterdöd eller onormal ställning av foster, vilket kan orsaka en svår förlossning. Men, ett ultraljud kommer också att ge din veterinär en visuell på fostrets hjärtslag tillsammans med mer foster detaljer. Om valparna är dödfödda, eller om de dör kort efter födseln, de bör obduceras av veterinär att fastställa dödsorsaken.

Behandling

Om din hund går in arbetskraft tidigt, omedelbart kontakta din veterinär eller ring närmaste akut veterinär för vägledning. Din hund kommer sannolikt att kräva medicinsk behandling, antingen för en sjukdom eller för att avlägsna dödfödda foster.