Hunden hälsa


Elsladd Bite skada hos hundar

Elstöt hos hundar

Medan vi i allmänhet inte ge våra apparater en tanke, de kan vara mycket farligt för lekfulla och nyfikna unga hundar. Elstöt från att tugga på en elektrisk sladd är den enskilt vanligaste typen av elektrisk skada för husdjur. Dessa typer av skador kan leda till brännskador på omgivande områden (t.ex., mun, hår), eller eftersom det nuvarande ändrar elektrisk ledning i hjärtat, muskler, och andra vävnader. Möjliga komplikationer av elektriska skador sladd bita är vätskeansamling i lungorna (lungödem) och högt blodtryck i artärerna i närheten lungorna (pulmonell hypertension). Dessutom, Det har förekommit rapporter om djur utveckla grå starr - ett öga abnormality – efter sådana skador.

Symtom och typer

Den mest uppenbara tecknet på en elektrisk skada är brännskador i eller runt din hunds mun. Om antingen whiskers eller håret kring munnen svedd, detta kan vara ett tecken på att din hund har bränts vid något tillfälle. Majoriteten av allvarliga symtom är relaterade till din hunds andning, andfåddhet är den vanligaste. Icke-respiratoriska indikatorer är snabb hjärtfrekvens (takykardi), Muskeltremor, anfall, och fysiska collapse.Some av de vanligaste tecknen på allvarlig elektrisk skada är:

Hosta
Onormalt snabb andning (takypné)
Behöva vara upprätt för att andas ordentligt (ortopné)
Sprakande ljud i lungorna (rassel)
Andningssvårigheter (dyspné)
Blåaktigt färgad hud (cyanos)

Orsaker

De flesta skador av denna typ har setts hos djur yngre än två år. Oavsett om det är på grund av barnsjukdomar, med lusten att tugga som nya tänder växer i, eller för att din valp har en naturlig tendens att tugga på saker, det är under dessa yngre år som skada på grund av bita i en elektrisk sladd är mest sannolikt att hända.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, med hänsyn till historiska bakgrund symptom och möjliga händelser som kan ha fälls detta villkor.

De symtom som anges ovan kan bero på en elektrisk sladd skada, men det finns andra möjligheter samt. Frågor i hjärtat, såsom en oregelbunden hjärtfrekvens, kan bero på en existerande hjärtsjukdom. Elektrokardiogram (EKG, eller EKG) inspelning kan användas för att undersöka de elektriska strömmarna i hjärtat muskler, och kan upptäcka eventuella avvikelser i hjärtats elektriska ledningsförmåga (som ligger till grund hjärtats förmåga att dra ihop / slå). Detta kommer att göra det möjligt för din veterinär för att bekräfta eller utesluta hjärtsjukdom. Hjärtproblem kan också uppstå om din hund har förtärts gnagare gift. Giftet används för att döda gnagare innehåller antikoagulanter som blockerar produktionen av vitamin K — nödvändigt för koagulering medlen som finns i blodet att arbeta normalt. Denna möjlighet kan uteslutas genom blodkoagulation tester.

Allmänhet med elsladd skador lungorna fylls med en rosa, skummande vätska. Det finns ofta bruna eller grå sår i munnen, och områden med röda prickar i hjärtat foder.

Behandling

Om du är ett vittne till elstötar, se till att du stänger av el innan du flyttar uour hund. Om din hund har förlorat medvetandet, rensa sin luftvägarna så gott du kan, och om nödvändigt, ge andas bistånd och / eller syre.

Om din hund lider av en minskad blod eller trombocyter leverans, det måste behandlas intravenöst med speciella vätskor (kristalloider eller kolloider). Vätska i lungorna kan behandlas med diuretika (furosemid). Terapi för oregelbunden hjärtrytm kan vara nödvändigt samt. Din läkare kommer att utföra olika tester innan släppa din hund i hemmet. Tillräcklig sjukvård kan normalt utföras inom en dag, men det kan ta längre tid om komplikationer uppstår. I fallet med brännskador, din veterinär kommer att samråda med dig om det bästa tillvägagångssättet.

Förebyggande

Det viktigaste steget för att förebygga elektrisk skada är att hålla din hund borta från elektriska sladdar och uttag. Dessutom, inspektera alla sladdar i ditt hem och kasta ut alla som är skadade, eftersom även minimal kontakt med en oisolerad ledning kan orsaka allvarlig skada på din hund (gör kontakt med fötterna, näsa, eller tunga, exempelvis). Använda baby-proofing åtgärder i hemmet är ett sätt som många djurägare tycker fungerar även för att skydda sina husdjur mot skador. De flesta hårdvara och full service varuhus bär hushållens barn skyddsverktyg.