Hunden hälsa


Överskott fosfor i blodet hos hundar

Hyperfosfatemi hos hundar

Hyperfosfatemi är en elektrolyt störning där abnormt förhöjda nivåer av fosfat är närvarande i hundens blod. Den kan förekomma i alla åldrar men är vanligare hos valpar eller gamla hundar med njurproblem. Dessutom, hundar med ben sjukdomar och kalciumbrist är känsliga för hyperfosfatemi.

Hyperfosfatemi kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur tillståndet påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Det finns inga särskilda tecken direkt hänförliga till villkoret, symptom beror på den underliggande orsaken till hyperfosfatemi. I akuta fall, smärtsamma muskelspasmer och skakningar kan ses på grund av låga nivåer av kalcium.

Orsaker

Stora mängder fosfor finns i skelett och tänder, bunden med kalcium. Därför, bensjukdomar eller problem som benresorption kan orsaka alltför fosfater att släppas i hundens blodomlopp. Andra bakomliggande faktorer till hyperfosfatemi inkluderar:

Skelettcancer
Osteoporos
Njursjukdom
Sköldkörtelsjukdom
Överdriven kosttillskott (t.ex., D-vitamin överdos)

Diagnos

Eftersom ingen särskild symptom är relaterad till detta tillstånd, flesta fall diagnostiseras med rutin laboratorietester som fullständig blodstatus, biokemi profil, och urinanalys (vilket bör visa onormalt förhöjda nivåer av fosfat). Dessutom, ben röntgenbilder görs för att utesluta eventuella bensjukdomar eller maladies.

Röntgen används också för att utvärdera storleken och symmetri njurar, vilket kommer att hjälpa veterinären att identifiera avvikelser relaterade till sjukdomen. Kalciumnivåer, tiden, ofta befunnits vara onormalt förhöjda (hyperkalcemi), även om i vissa fall nivåerna är onormalt låga, som i D-vitamin intoxikation.

Vid sjukdomar relaterade till sköldkörteln, din veterinär kan också utföra tester för att utvärdera funktioner sköldkörteln och hormonnivåer för diagnos.

Behandling

Hyperfosfatemi bör betraktas som en medicinsk nödsituation, kräver omedelbar behandling av den bakomliggande orsaken. Din veterinär kommer att börja med att administrera vätsketerapi för att korrigera elektrolytobalans. I vissa fall, vissa kemikalier med förmåga att binda till fosfor (t.ex., aluminiumhydroxid) administreras också.

Laboratorietester, tiden, sker under och efter behandlingen för att utvärdera nivåerna av fosfor och andra viktiga elektrolyter.