Hunden hälsa


Överskott protein i urinen av hundar

Proteinuri hos hundar

Onormalt höga halter av protein i urinen kan lätt korrigeras när det tillskrivs hunds diet. Men när det är på grund av den medicinska tillstånd som kallas proteinuri, det kan vara ganska allvarliga och bör omedelbart åtgärdas.

Proteinuri kan drabba både hundar och katter. Om du vill veta hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Andra än de onormalt höga halter av protein i urinen, Det finns ofta inga symptom i samband med proteinuri. Men, Det finns vissa fall där blod kan vara närvarande i hundens urin.

Orsaker

Det finns ett antal riskfaktorer har en hög nivå av protein i urinen, inklusive:

Kronisk infektion
Högt blodtryck (hypertoni)
Njurinflammation
Ärrvävnad i njurarna
Lipemi
Blod eller var i urinen (hemouria och pyuri, respektive)

Ansträngande motion kan ibland orsaka ytterligare protein att vara närvarande i urinen.

Diagnos

Det vanligaste testet som ska administreras är en urin dopp testremsa, som granskar dess innehåll och göra upp. Om glomerulär sjukdom (ett tillstånd där njurarna inte kan bearbeta avfall) misstänks, en njure biopsi kan rekommenderas.

Veterinären ser att identifiera den underliggande orsaken till den onormala proteinnivån att vara närvarande i hundens urin. Om det villkoret anses vara ett tecken på något mer allvarligt, Röntgenstrålar och ultraljud kan användas för att fastställa orsaken.

Behandling

Proteinuri är oftast behandlas polikliniskt. Om en sjukdom som påverkar njurens förmåga att bearbeta avfall (t.ex., glomerulär sjukdom) finns, en kostomläggningen kan rekommenderas. Omvänt, Om hundens njure är inflammerad eller det finns en hög risk för infektion, antibiotika kan förskrivas.

Förebyggande

Alla hundar ska ha sin urin testas när de besöker veterinären för att fastställa dess sammansättning och identifiera eventuella avvikelser. Om onormala nivåer av protein finns i urinen, hunden bör följas noggrant.