Hunden hälsa


Fettvävnad inflammation hos hundar

Steatitis hos hundar

Steatitis kännetecknas av inflammation av fettvävnaden. Näring är ofta involverad i patologin av detta tillstånd. Förtäring av stora mängder kosten omättade fetter utan tillräcklig antioxidant aktivitet kan resultera i peroxidation (där fria radikaler “stjäla” elektroner från lipiderna i cellmembran, resulterar i cellskada) med efterföljande fettnekros (död av fettceller) och steatitis.

Steatitis hos hundar kan också förekomma sekundärt till infektion, inflammatoriska störningar, vaskulopati (sjukdom i blodkärlen), cancer, skada, och immun-medierad sjukdom. Vissa fall är idiopatisk (Orsaken är okänd). Detta är en ovanlig sjukdom hos hundar, och har blivit mindre vanligt med tillsats av antioxidanter till vanlig kommersiell sällskapsdjur. Det är oftast rapporteras i hundar med samtidiga sjukdomar, såsom lever eller pankreascancer. Det är också mer sannolikt att finna i äldre hundar. Steatitis kan hittas i någon del av kroppen som en klump under huden. Det kan misstas som en tumör, gör det viktigt att ha klump undersöks och biopsier så snart som möjligt.

Symtom och typer

Klump i den subkutana vävnaden (fettvävnaden)
Minskad aptit
Letargi
Ovilja att flytta, hoppa, spela
Smärta med hantering eller med buken palpation
Feber

Orsaker

E-vitaminbrist
Minskad antioxidant kapacitet med efterföljande fria radikaler peroxidation av lipider
Hemlagad kost med stora fiskar bas eller gris hjärna
Stora mängder kosten omättade fettsyror
Pankreatit eller pankreatisk cancer
Infektion (viral, svamp, bakteriell)
Immunmedierade, cancer
Trauma, tryck, förkylning, främmande material
Strålbehandling
Idiopatisk (okänd orsak)

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha lett till detta tillstånd. Historia du ger kan ge din veterinär ledtrådar till vad bakomliggande förhållanden orsakar yttre symtom.

Att fastställa den exakta orsaken till din hunds symptom, din veterinär kommer att börja med en fysisk undersökning av det drabbade området. En fullständig fysisk upparbetning kommer att innehålla en komplett blodbild, innehåller en kemikalie blod profil, en komplett blodstatus, och en urinanalys. För att bestämma den fullständiga sammansättningen av den inflammerade vävnadsmassan, Din veterinär kommer också att behöva göra en fin nål aspiration, ta ett prov av vävnad och vätska i syfte att genomföra en cell undersökning och en svamp / bakteriekultur.

Behandling

Detta är ett smärtsamt tillstånd, så uppmärksamhet kommer att ägnas åt din hunds komfort och åtgärder kommer att vidtas för att främja aptiten. Samtidiga störningar kommer också att behandlas.

Kostförändringar typiskt rekommenderas. Ta bort alla fiskprodukter från kosten och fokusera på en näringsmässigt komplett, balanserad, kommersiellt lagad mat kost är en av de första stegen. Din hund kan behöva sondmatning ett tag tills dess skick har tillräckligt förbättrats. Din läkare kan också ordinera vitamin E och eventuellt kortikosteroider för att minska inflammation. Kirurgisk behandling kan innebära tömma klump, eller fullständigt avlägsnande av det generella. Antibiotika ordineras om knölen är visat sig vara smittade, eller för att förhindra infektion efter behandling.

För att undvika ytterligare komplikationer som kan uppstå slicka och bita på ett läkande sår, din veterinär kan råda dig att hålla ett elisabetanska krage på din hund tills såret har läkt.

Förebyggande

Mata en kommersiell kost som är balanserad för att uppfylla alla din hunds kostbehov.