Hunden hälsa


Feber hos hundar

Pyrexi hos hundar

Feber, kallad medicinskt som feber, kan definieras som en högre än normal kroppstemperatur hos hundar. Med det normala intervallet faller mellan 99.5-102.5 Fahrenheit, en kroppstemperatur av minst 103.5 ° F (39.7° C) kan betraktas som en feber.

Orsaken till feber är inte alltid självklart. En förhöjd temperatur på minst fyra tillfällen under en 14-dagarsperiod utan uppenbar orsak kallas en feber av okänt ursprung (FUO). Annars, feber anses vara en hälsosam biologiskt svar på en bakteriell eller viral hot.

Feber är inte själva sjukdomen, men ett svar på hotet om sjukdomen. Därför, bör man komma ihåg att feber kan vara till nytta för ett sjukt djur, eftersom den sänker den snabba fördelningen av bakterier och ökar kroppens immunsystemet. Men, feber som är för hög eller pågår under en längre tid behöver medicinsk behandling.

Symtom och typ

Hög kroppstemperatur
Svaghet
Shivering
Minskad aptit
Snabb hjärtfrekvens
Minskade kroppsvätskor / uttorkning
Ökad andningsfrekvens
Shock
Andra symptom beroende på den bakomliggande orsaken

Orsaker

Infektioner (vanligast, bakteriell, viral, parasiter, och andra mikroorganismer)
Immunmedierade
Tumörer
Metabola sjukdomar
Endokrina sjukdomar
Diverse inflammatoriska tillstånd
Olika läkemedel
Olika gifter
Ibland exakta orsaken inte kan fastställas (t.ex., i feber av okänt ursprung)

Diagnos

Diagnostisera bakomliggande orsaken kan vara en svår uppgift. Du måste ge din veterinär med en detaljerad anamnes för din hund, inklusive kontakt med infektiösa agens, resor historia, läkemedel användning, insektsbett, senaste vaccinationen, allergier, kirurgi, och alla andra tidigare sjukdomar, liksom den första uppkomsten av feber. En detaljerad fysisk undersökning kommer att genomföras för att identifiera en underliggande sjukdomstillstånd. Efter historia och fysisk undersökning utförs, rutinmässiga laboratorietester kommer att innehålla en blodstatus, biokemi profil, och urinanalys. Dessa tester kan ge värdefull information för att identifiera eventuella underliggande tillstånd eller infektioner som kan leda till ökad temperatur. I händelse av infektioner, din veterinär kan också utföra kultur och känslighet testning för att identifiera en viss sjukdom som orsakar organism så att de mest lämpade läkemedel kan förskrivas för att behandla det. Mer specifik testning kan krävas för att identifiera den orsakande organismen.

Radiografiska studier kan också hjälpa under undersökningen, och kan dyka upp tumörer, bölder, och / eller infektioner. Mer avancerade tekniker som ultraljud, ekokardiografi, datortomografi (CT) skanna, och magnetisk resonanstomografi (MRT) kan användas för vissa patienter. Andra diagnostiska tester, såsom endoskopi, kan behövas hos vissa patienter, om de verkar ha en intern infektion eller obstruktion.

Behandling

Din veterinär kommer att behandla din hund på grundval av den slutliga diagnosen. Dessa patienter är utvilad tills helt återställd för att spara kroppen energi och undvika försämring av symtom. Hos vissa patienter feber kan lösas på den första dagen av behandlingen, medan den i andra kan det ta veckor eller månader att återhämta sig helt. Diagnos och behandling av feber av okänt ursprung (FUO) kan vara dyrt, omfattande, och invasiva. Antibiotika ges med vätsketerapi är den vanligaste föreskrivna behandling för patienter med feber, men kirurgi kan krävas för vissa patienter för att avlägsna källan till infektion som orsakar feber. Din veterinär kommer att besluta om att inte använda mediciner för att sänka din hunds kroppstemperatur.