Hunden hälsa


Fibrotisk härdning av lungorna (Lunginflammation) hos hundar

Lungfibros hos hundar

Lungfibros är en form av lunginflammation som kan påverka hundar. Utvecklingen av denna sjukdom leder till inflammation och ärrbildning i små luftblåsor i lungorna och lungvävnad. Den reaktiva ärrbildning i lungorna leder fibrotisk vävnad uppbyggd, där vävnaden blir alltför tjock, minska förmågan hos de drabbade säckarna att passera syre i blodet. Därför, allteftersom sjukdomen fortskrider, mindre syre än normalt förs in i kroppens vävnader när hunden andas.

De faktorer som initierar lungfibros är fortfarande okänd; dock, ärftliga faktorer och olika mikro-skador på luftblåsor misstänks. Nya rön tyder också på onormal sårläkning i lungan som en mekanism för fibros. Den kan existera samtidigt med bronkit hos hundar. Drabbade hundar är oftast midde-åldern eller äldre.

Symtom och typer

De tecken och symtom som visas av hunden framstegen i allmänhet långsamt; dessa inkluderar:

Cyanos
Letargi
Aptitlöshet (anorexi)
Hosta (nonproductive)
Andnöd
Ökad andningsfrekvens och ansträngning
Andning med öppen mun / flämtande
Motion intolerans

Orsaker

West Highland White terrier och andra terrier, såsom Staffordshire, Cairn, Border, och Norfolk, är genetiskt predisponerade för lungfibros. Men, den underliggande orsaken till denna typ av lunginflammation är vanligtvis idiopatisk. Andra orsaker är:

Virusinfektion(s)
Akut pankreatit
Toxiner eller läkemedel
Syre toxicosis (ett patologiskt tillstånd som orsakas av syre)
Miljöskador (t.ex., exponering för förorenad luft eller cigarettrök)

Diagnos

Det största problemet i att diagnostisera och behandla lungfibros är att sjukdomen kan vara långt tillsammans innan symptomen börjar dyka.

Din veterinär kommer att genomföra en fullständig fysisk undersökning, innehåller en kemikalie blod profil, fullständig blodstatus, och lungröntgen. Andra diagnostiska verktyg inkluderar en ekokardiografi för att avgöra om hjärtat förstoras, en datortomografi (CT) skanna för att visa hundens lungor tre dimensionellt, och biopsi prover av de påverkade vävnaderna för mikroskopisk undersökning.

Behandling

Din hund kan behöva extra syrgas; i vilket fall, det kommer att sjukhus. Detta är en livshotande sjukdom och kan vara terminalen om den inte behandlas omedelbart och på lämpligt sätt. Av detta skäl, behandling kommer att inriktas på stöd, och kontrollera symptomen att öka livskvaliteten.

Om hunden är överviktig, det kan finnas andra behandlingsalternativ komplikationer eftersom det kan hindra ventilationen (andas). Viktminskning kommer att minska symtom på nedsatt lungfunktion.

Din veterinär kan ordinera antiinflammatoriska doser av prednison först, avsmalnande dosen under loppet av en månad om det inte finns någon bakomliggande infektion. Det finns också några antifibrotic medel som kan vara till hjälp, samt bronkodilatorer (läkemedel görs för att bredda luftvägarna och slappna bronkial vävnaderna) att hjälpa din hund andning.