Hunden hälsa


Svampsjukdom (Sporotrikos) av huden hos hundar

Sporotrikos hos hundar

Sporotrikos är en svampsjukdom som påverkar huden, andningsorganen, ben och ibland hjärnan. Infektion orsakas av den praktiskt taget överallt dimorfa (mögel och jäst) svamp, Sporothrix schenckii, som normalt infekterar via direkt inokulering – som är, genom skrubbsår på huden eller genom inhalation. Ursprunget till svampen miljö; Det finns naturligt i jord, växter och vitmossa, men det kan kommuniceras zoonotically mellan olika djurarter, och mellan djur och människor.

Hos hundar, sjukdomen förekommer oftare i jakthundar grund av den ökade risken för sticksår ​​i samband med törnen eller stickor.

Symtom och typer

Kutan sporotrikos

Ojämnheter, eller skador på hudytan, svullna lymfkörtlar
Talrika knölar som kan rinna eller som crust, vanligtvis påverkar huvudet eller bålen
Tidigare trauma eller sår i det drabbade området är en variabel fynd
Dåligt svar på tidigare antibakteriell behandling
Kombination av kutan och lymfa formen, vanligen en förlängning av den kutana formen, som sprids via lymphs, resulterar i bildandet av nya knölar och tömning skrifter eller skorpor.
Lymfadenopati (sjukdom i lymphs) är vanligt

Disseminerad sporotrikos

Sällsynta, inträffar när den första infektionen sprids i kroppen till en sekundär plats
Systemiska tecken på sjukdomskänsla och feber
Osteoarticular sporotrikos uppstår när infektionen sprider sig till skelett och leder
Sporotrikos hjärnhinneinflammation uppstår när infektionen sprider sig till nervsystemet och hjärnan
Symtomen omfattar aptitlöshet (anorexi), och viktminskning (kakexi)

Pulmonell sporotrikos

Uppträder som en följd av inhalation av Sporothrix schenckii sporer
Infekterade djur är större risk att utveckla lunginflammation

Orsaker

Djur som utsätts för jord rik på ruttnande organiskt avfall verkar vara predisponerade
Hos hundar, sticksår ​​i samband med främmande kroppar ger en ökad möjlighet för infektion. Cat repor ger en liknande möjlighet
Exponering för andra infekterade djur ökar riskfaktorn
Immunsuppressiv sjukdom bör vara en riskfaktor

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, med hänsyn till historiska bakgrund symptom och möjliga händelser som kunde ha lett till detta tillstånd. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, en komplett blodstatus, och en urinanalys.

Det är viktigt att notera att detta är en zoonos, vilket innebär att det kan överföras till människor och andra djur, och lämpliga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att förhindra smittspridning. Även om du inte har en paus i huden, du är inte skyddad mot att förvärva sjukdomen.

En undersökning av vätskan från lesioner är ofta nödvändigt att bekräfta en infektion. Hos hundar, speciella svamp fläckar kan hjälpa vid diagnos, men en negativ slutsats inte utesluter sjukdomen. Laboratory kulturer djupt påverkade vävnaden kräver ofta operation för att få ett lämpligt urval. Dessa prover kommer att skickas för analys, tillsammans med en speciell anmärkning till laboratoriet notering sporotrikos som differentialdiagnos. Sekundära bakteriella infektioner är vanliga.

Behandling

På grund av dess potential för infektion hos människa, din hund kan läggas in på sjukhus för den initiala behandlingen. I många situationer, öppenvården terapi kan vara en ersättning. Flera läkemedel mot svampinfektioner är tillgängliga för behandling av denna infektion. Din veterinär kommer att välja den typ som passar bäst för din hund. Behandlingen tar allmänhet viss tid; åtminstone flera veckor efter den initiala behandlingen innan patienten återvinns vara.

Förebyggande

Även svårt att förhindra grund av dess förekomst i miljön, det är till hjälp för att bestämma orsaken till Sporothrix schenckii, så att du kan vidta åtgärder för att förhindra att upprepa infektioner.