Hunden hälsa


Svampinfektion (Pneumocystisinfektion) i lungan hos hundar

Pneumocystisinfektion hos hundar

Pneumocystisinfektion är en svamp (Pneumocystis carinii) infektion i andningsorganen. Vanligt förekommande i miljön, P. carinii påverkar bara hundar (eller människor) med nedsatt immunförsvar. Detta beror på att försvagas kroppens försvar tillåter organismen att föröka sig och växa till kritiska nivåer i lungorna.

Symtom och typer

Generellt, de andningssvårigheter kommer successivt försämras under en fyraveckorsperiod. Andra tecken är förknippade med pneumocystisinfektion inkluderar:

Hosta
Kräkningar
Diarré
Gradvis viktminskning
Svårighet rutinmässiga övningar
Fysisk slöseri med viktminskning och muskelmassa (kakexi)

Orsaker

Pneumocystisinfektion orsakas av ett överflöd av P. carinii svamp i andningsorganen, normalt återfinns i immun-äventyras hundar.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive uppkomsten och arten av symptomen, till din veterinär. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning, samt en biokemi profil, urinanalys, och fullständig blodstatus (CBC) — vars resultat är vanligtvis icke-specifik och kan visa ökad antal leukocyter eller vita blodkroppar som visas i infektioner, ökat antal eiosinophils, och ökat antal röda blodkroppar. Blodgaser provning, tiden, kan avslöja minskad partialtryck av syre i blodet (hypoxemi), och ökat tryck i blodets pH. Thoracic röntgenstrålar också för att se hur allvarlig och stadium av infektionen, i relation till lungorna.

För definitiv diagnos, dock, din veterinär kommer att ta en respiratorisk vätskeprov eller vävnadsprov till en patolog för att testa onormala nivåer av P.carinii. Även om det är den mest tillförlitliga metoden för att verifiera pneumocystisinfektion, lung biopsier är inte utan komplikationer. Dessutom, några diagnostiska kit finns.

Behandling

Sjukhusvård och intensivvård krävs i svåra fall. Detta kan inkludera syrgasbehandling att minimera respiratorisk obehag och förhindra ytterligare minskning av blodets syrehalt, och antibiotika för att kontrollera infektion. I dessa fall, hundar hålls isolerade för att minimera exponeringen för andra patogener. Fysisk terapi kan också användas för att främja avlägsnandet av sekret från lungorna, medan intravenösa vätskor används för att korrigera dehydrering.