Hunden hälsa


Svampinfektion (Jäst) hos hundar

Kryptokockos hos hundar

Kryptokockos är en lokal eller systemisk svampinfektion som orsakas av miljö jästen, Cryptococcus. Denna svamp växer i fågelspillning och ruttnande vegetation, och är i allmänhet förknippas med Eucalyptus träd. Men, det finns över hela världen och vissa områden i södra Kalifornien, Kanada och Australien har befunnits vara mer benägna att svampen.

Svampen är kontrakterade genom hundens näsgångarna och sedan passerar in i hjärnan, ögon, lungor, och andra vävnader. Det är oftast sällsynt hos hundar.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom

Symtomen varierar och beror mycket på organsystem som påverkas av svampen. Men, djur kan ha en historia av problem i veckor eller månader, vara särskilt trög, och (på mindre än 50 procent av djur) har en lätt feber. Andra symtom är:

Nervsystemet tecken - beslag, vinglig, okoordinerade eller "berusad" rörelser svaghet, blindhet
Sårbildning
Förstorade lymfkörtlar
Kräkningar och diarré
Aptitlöshet
Rinnande

Orsaker

Den Cryptococcus jästen brukar inhaleras genom näsan. Ibland, dessa organismer kan nå terminalen luftvägarna, även om det är osannolikt.

Den kan också infektera magen och tarmarna, in genom mag-tarmkanalen.

Diagnos

Din veterinär kommer att göra en diagnos baserad på resultat från följande tester:

Prover kommer att tas från de nasala passagerna, eller en biopsi från den krokig vävnad som skjuter ut från de nasala passagerna; spola näsan med koksaltlösning kan rubba infekterad vävnad
Biopsi av hudskador av huvudet
Aspirat av berörda lymfkörtlar
Blod och urin kulturer
Blodprover för att detektera närvaron av antigener Cryptococcus
Om din hund visar symtom på neurologisk sjukdom, en lumbalpunktion och undersökning av celler måste göras

Behandling

Eventuella nervsystem som visas i ditt djur kan kräva sluten stödjande vård. Öppenvård används när hunden är stabil.

Kirurgi rekommenderas om hunden har nodulär (granulomatös) massorna i sin näsa och hals; borttagning av dessa massor kommer att mildra andningssvårigheter.