Hunden hälsa


Penicillium puberulous ansvarsfrihet hundar

Mycotoxicosis-aflatoxin toxicitet hos hundar

Mycotoxicosis-aflatoxin toxicitet är den medicinska termen för ett tillstånd till följd av en svamp toxin som påverkar levern hos hundar. Svampen Aspergillus flavus, EN. parasiticus, och Penicillium puberulum är de kända sändare av aflatoxin. Det är känt att utvecklas i fuktiga klimat, där spannmålsbaserade livsmedel är mer benägna att utsättas för fukt. Tillståndet kan också utvecklas om förorenade korn (som korn som felaktigt lagras och därmed utsätts för fukt) används vid framställning av foder. Det är känt att enstaka utbrott har inträffat på grund av förorenade korn som används vid framställning av kommersiella hund livsmedel.

Detta tillstånd är känt endast förekommer hos hundar - inga fall har rapporterats hos katter - och rapporteras sällan. Man tror att unga hanhundar och gravida honor kan vara mer mottagliga. Utomhus hundar tros också löpa större risk.

Symtom och typer

De kliniska symptomen på mycotoxicosis-aflatoxin är beroende på dosen och tidpunkten för intag. Akuta symtom (de symptom som utvecklas plötsligt) vara anorexi och medföljande viktminskning, blödning, och ascites, ett tillstånd där vätska ansamlas i den peritoneala håligheten i buken. Akuta symtom kan vara så allvarliga att det leder till plötslig död.

Kronisk (lång sikt) symtom anorexi, viktminskning, depression, leversvikt, och koagulopati, en blod-levra där blodet inte koagulera normalt.

Mycotoxicosis-aflatoxin är ett allvarligt tillstånd som om den lämnas obehandlad kan leda till ihållande leverdysfunktion. Även med behandling, prognosen är dålig för hundar diagnosen detta villkor.

Orsaker

Villkoret mycotoxicosis-aflatoxin orsakas av intag av spannmålsbaserade livsmedel som förorenats av svampen kallas Aspergillus flavus, EN. parasiticus, eller Penicillium puberulum. När förorenat spannmålsbaserad foder intas, de kan reagera med ett enzym i levern (specifikt P450-enzymet), leder till en toxisk reaktion. Livsmedel som visar uppenbara tecken på mögel och förstöra är en självklar indikation på att din hund kan ha intas en giftig svamp. Hundar som tillbringar mycket tid utomhus löper en ökad risk.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, med hänsyn till historiska bakgrund symptom och möjliga händelser som kunde ha lett till detta tillstånd. Din läkare kommer att behöva skilja mycotoxicosis-aflatoxin toxicitet från andra tillstånd som visar symptom på leversjukdom och koagulopati. För detta ändamål, en leverbiopsi kan hjälpa till att eliminera andra möjliga diagnoser, såsom leversjukdom, och en koagulering profil kommer att utföras.

Den primära test som kan användas för att diagnostisera mycotoxicosis-aflatoxin toxicitet är en urinanalys för aflatoxin metaboliten (Aflatoxin M1). En analys av eventuellt kontaminerade livsmedel prover för aflatoxin spår kan också vara användbart om du har prover av mat som din hund har ätit nyligen.

Behandling

Behandling för mycotoxicosis-aflatoxin toxicitet syftar till att minska belastningen på levern. En högkvalitativ proteinrik kost, inklusive en källa kosten glukos, såsom majssirap, rekommenderas. Följ din veterinär riktlinjer noga om kost rekommendationer. Förvaltningen av intravenöst (IV) vätskor kan också vara nödvändig om din hund lider av anorexi och viktminskning. I vissa fall, medicinering kan föreskrivas att behandla koagulationsrubbning, såsom heparin, men någon typ av läkemedel som måste metaboliseras av levern kommer att undvikas för att förhindra ytterligare stress på levern förmåga att fungera.

Förebyggande

Mata inte din hund livsmedel som är uppenbart möglig, eftersom de kan vara kontaminerade med en av dessa giftiga svampar. Lagra foder rätter i en ren och torr yta för att undvika fukt ansamlas, och rena foder automater regelbundet för att undvika fukt och föroreningar. Förebyggande är viktig, eftersom även med behandling prognosen är dålig för hundar som drabbats av mycotoxicosis-aflatoxin.