Hunden hälsa


Glomerulonefrit hos hundar

Glomeruli är ett nätverk av små fartyg som filtrerar avfallsprodukter när det passerar genom njurarna under urin bildning. När fartygen blir inflammerade och efterföljande nedskrivning kallas glomerulonefrit. Den vanligaste orsaken till glomerulonefrit är avsättning och infångning av antigen-antikropp-komplex (såsom ett toxin eller enzym) inom glomeruli. Moreoever, familjär glomerulonefrit har beskrivits i Berner Sennen, bull terrier, Dalmatiner, Samojeder, Doberman Pinschers, Cocker spaniels, Newfoundlands, vinthundar, Rottweilers, och mjuk-Coated Wheaten terrier.

Symtom och typer

Symptomen kan variera beroende på den bakomliggande orsaken, liknande inflammation, infektion, eller neoplasi. I vissa hundar, den enda presenterar symptom kan vara viktminskning och svaghet. I själva verket, många gånger, tillståndet upptäcks underordnad en rutin årliga hälsokontroller, när ökade koncentrationer av proteiner som finns i urinen. Om proteinet förlust i urinen är svår, hunden kan utveckla en onormal ansamling av vätska i bukhålan (ascites).

Hos hundar som lider av långt framskriden sjukdom med njursvikt, kan det vara symtom på ökad törst och urinering, aptitlöshet, illamående, och kräkningar. De med en allvarlig brist på blod proteinet albumin (hypoalbuminemi), kan lida av en blockering av lungans blodkärl, som orsakar andningssvårigheter eller svåra flämtande. Högt blodtryck, tiden, kan orsaka plötslig blindhet.

Orsaker

Inflammation
Infektioner
Idiopatisk (okänd)
Neoplasia (tillväxt av vävnad, tumör)
Diabetes mellitus
Långvarig användning av vissa läkemedel

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha lett till detta tillstånd. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, en komplett blodstatus, och en urinanalys. Resultaten av blodstatus test är vanligtvis inte signifikant. I svåra fall, biokemin profilen kan avslöja onormalt låga nivåer av blod proteinet albumin (hypoalbuminemi) och höga nivåer av kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi). Förekomsten av albumin och andra blodproteinnivåer proteiner i blodet kan hjälpa din veterinär att göra den första diagnosen. I katter med njursvikt, den urinanalys kommer att avslöja motsvarande ändringar i urinen.

Kreatinin är en restprodukt som normalt utsöndras av njurarna, och dess närvaro i urinen mäts som en diagnostisk indikator på njurfunktion. Urin protein tester utförs också, som mängden av protein som finns i urinen kan också användas för att utvärdera och övervaka njurfunktionen.

En mer specifik prov beräknar urinen protein och kreatinin ratio för att ge din veterinär en uppfattning om graden av njurskada. Omfattningen av protein förlust i urinen korrelerar ungefär med svårighetsgraden av njursjukdom. Därför, mäta protein och kreatinin ratio hjälper också att bedöma behandlingssvar och progression eller regression av sjukdomen.

Diagnostisk avbildning kan också användas för att bestämma hur sjuka hundens tillstånd är, och vilken behandling måste tillämpas. Dessa förfaranden är till hjälp vid diagnostisering av samtidiga sjukdomar och att utvärdera njuren storlek. Abdominal röntgen och ultraljud kan användas för att utvärdera njurarna och andra bukorganen, och kan vara till hjälp för att utföra en mindre invasiv typ av vävnad insamling för biopsi ändamål. Din veterinär kan ta ett prov njurvävnad (njurbiopsi) att styra andra orsaker njursvikt, såsom neoplasi eller cancer.

Behandling

Eftersom de flesta fall av glomerulonefrit inbegriper en immunreaktion (växelverkan mellan antigen och antikroppar), det mest specifika och effektiv terapi är kontroll och eliminering av en immunreaktion. Men, hitta och behandla den exakta sjukdomsprocess eller antigen som orsakar en sådan immunreaktioner är inte alltid möjligt. Dessutom, gång njursvikt har utvecklats, prognosen är ofta dålig. Den totala behandlingen av denna sjukdom beror på orsaken och svårighetsgraden av sjukdomen vid diagnos.