Hunden hälsa


Gluten-känsliga enteropati i irländska setter

Gluten-känsliga enteropati är en sällsynt ärftlig sjukdom där den drabbade hunden utvecklar en känslighet av att äta gluten finns i vete och andra sädesslag. Redovisas endast i den irländska setter rasen i Storbritannien, sjukdomen orsakar diarré och viktminskning.

Symtom och typer

Mild diarré
Dålig viktökning (eller viktminskning)

Orsaker

Det sätt på vilket de irländska setter ärver denna tarmsjukdom är okänd, men kliniska tecken förvärras av kosten gluten finns i vete och andra sädesslag.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa till din veterinär, inklusive uppkomsten och arten av symptomen. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning samt en blodstatus, biokemi profil, urinanalys, och elektrolyt panel. Serum folat koncentrationer ofta vara onormalt låga, en bra indikator för kronisk malabsorption av livsmedel. Din veterinär kan också bekräfta diagnosen genom att ta en liten tarm (jejunala) biopsi via endoskopi (varigenom ett litet instrument styrs genom munnen in i tarmen) eller laparotomi (bukkirurgi).

Biopsi prover från drabbade hundar uppfödda på en gluten kost kommer att avslöja en ansamling av intraepiteliala lymfocyter (ett tecken på en immunreaktion mot gluten) och partiell villus atrofi (onormalt formade finger-liknande prognoser som finns i tarmen som är ansvariga för att absorbera mat).

Behandling

Undvik att mata din hund mat som kan innehålla eller ha kommit i kontakt med gluten.