Hunden hälsa


Hjärtslag problem (prematura komplex) hos hundar

Atriella prematura komplex i hundar

Det finns fyra kammare i hjärtat. De två översta kamrarna är förmaken (enda: atrium), och två nedre kamrarna ventriklarna. Under normala förhållanden, hjärtat arbetar med exceptionell synkronisering mellan de olika förmaks-och ventrikulära strukturer, vilket resulterar i ett konsekvent mönster rytmisk. Atrial tidigt komplex resulterar i en onormal rytmisk störning, där hjärtat slår förtid, före den normala tidpunkten, eller stimulering.

Med undantag för djur som föds med en medfödd hjärtsjukdom, förmaks prematura komplex påverkar ofta äldre hundar, särskilt små-hundar. Atriella prematura komplex (APC) kan ses på ett elektrokardiogram (EKG) som en tidig våg kallas en P-våg. Denna P-våg kan vara bifasisk, negativ, positiv eller överlagras på tidigare T-vågen på EKG.

P-vågen på ett EKG representerar den elektriska ledning från sinusknutan i hjärtat till och genom hjärtats förmak. QRS-komplexet — en inspelning av en enda hjärtslag på EKG — efter P-vågen representerar bortgången av denna impuls genom hjärtats ventriklar efter den passerar genom den atrioventrikulära noden. Den sista vågen på EKG läsning är T-vågen som mäter ventrikulär återhämtning (från laddning) innan nästa hjärtsammandragning.

En ökning automatik av atriella fibrer hjärtmuskeln eller en enda inåtgående krets kan orsaka en för tidig P-våg att inträffa. Dessa tidiga atriella slag börjar utanför sinusknutan (ektopisk) — pacemakern av hjärtat — och störa den normala “sinus” hjärtrytm rytm för en eller flera slag.

Symtom och typer

Även om det kan finnas några symptom i samband med atriella prematura komplex, särskilt hos äldre hundar eller hundar som normalt inte är mycket aktiva, några vanliga tecken är:

Hosta och andningssvårigheter
Motion intolerans
Svimning (synkope)
Hjärtblåsljud
Oregelbunden hjärtrytm

Orsaker

Kronisk hjärtklaff sjukdom
Medfödd hjärtsjukdom (defekt från födseln)
Sjukdom i hjärtmuskeln
Elektrolytrubbningar sjukdomar
Neoplasia
Hyperthyroidsim
Toxemias (giftiga element i blod)
Läkemedel toxicitet (exempelvis, överdos av digitalis, en hjärtmedicin)
Normal variation i många äldre hundar

Diagnos

Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa som leder fram till symtomdebut. Den fullständiga fysisk undersökning kommer att innehålla en profil kemisk blod, en komplett blodstatus och en elektrolyt panel.

Det är viktigt att söka efter en underliggande orsak till hjärtsjukdomar som få om APC. Ett elektrokardiogram (EKG) inspelning kan användas för att undersöka de elektriska strömmarna i hjärtat muskler, och kan upptäcka eventuella avvikelser i hjärtats elektriska ledningsförmåga (som ligger till grund hjärtats förmåga att dra ihop / slå). Andra diagnostiska verktyg, Liksom echocardiograph och Doppler ultraljud, kan användas för att visualisera hjärtat och dess prestanda (rytmer, hastighet av sammandragning).

Behandling

Behandlingen din veterinär administrerar beror på exakt vilken typ av hjärtsjukdom som påverkar ditt husdjur och hur allvarlig den är. Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas, beroende på vilken typ av hjärtsjukdom närvarande. För hjärtsvikt, ett diuretikum kan förskrivas, och en mediciner att vidga blodkärlen (vasodilator). Digitoxin kan föreskrivas att minska hjärtfrekvensen och ökar hjärtats kontraktilitet.