Hunden hälsa


Hjärtklaff infektion (infektiös endokardit) hos hundar

Infektiös endokardit hos hundar

Infektiös endokardit är ett medicinskt tillstånd där den inre beklädnaden av hjärtat har blivit inflammerad som svar på en infektion i kroppen. Generaliserade infektioner i kroppen kan invadera innerfoder av hjärtat, liksom ventilerna i hjärtat. Denna typ av infektiös endokardit kan ske som svar på en infektion i kroppen.

Endokardit är vanligare i medelstora till stora hundar, med de flesta i åldrarna fyra och sex. Män är i allmänhet högre risk än kvinnor. Om den underliggande sjukdomen om de inte behandlas i tid, komplikationer kan leda till hjärtsvikt och död.

Symtom och typer

En variabel uppsättning av symptom kan vara närvarande i patient beroende på naturen och platsen för infektion, komplikationer och omfattning för påverkan på hjärtats. Följande symptom kan förekomma i en drabbad hund:

Feber
Hosta
Blåaktig missfärgning av huden
Svaghet
Letargi
Anorexi
Viktminskning
Ovilja att flytta
Body värk och smärta
Symtom relaterade till hjärtproblem
Svårighet att andas
Intermittent hälta
Gastrointestinala störningar

Orsaker

Bakteriella infektioner
Föregående större operation

Diagnos

Du måste ge din veterinär en komplett historiska bakgrund din hunds hälsa, inklusive information om symtomdebut, eventuella sjukdomar eller skador din hund har upplevt, eventuella kirurgiska ingrepp, och varaktighet och frekvens av symtom som har uppenbara.

Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning, inklusive grundläggande laboratorietester: en komplett blodstatus (CBC) prov, biokemi profil, och urinanalys. Resultaten av dessa tester kan avslöja information relaterad till den bakomliggande infektionen, och kan peka på de organ som påverkas.

Blododlingar hjälper dig att fastställa vilka smittämnen som deltar i infektionen och kommer också att din veterinär för att fastställa de mest lämpliga antibiotika för behandling av den underliggande infektionen. En visuell undersökning av hjärtat, med röntgen (dvs, Röntgen) studier kan hjälpa din veterinär för att fastställa omfattningen av hjärtat engagemang, och ekokardiografi, som använder ultraljud för bild de inre organen, är ett utmärkt verktyg för en detaljerad utvärdering av hjärtats funktion förmåga. Din veterinär kommer också att behöva mäta den elektriska aktiviteten i hjärtat, som görs med hjälp av ett elektrokardiogram (EKG) att registrera hjärtats rörelser och impulser.

Behandling

Detta är allvarligt hälsoproblem för djur, och din hund kommer sannolikt att kräva sjukhusvård för intensivvård och behandling. Vätsketerapi och antibiotikabehandling kommer att ges för att återställa och bibehålla nivåerna kroppsvätskor och att kontrollera infektionen, respektive.

Patienter med ventil engagemang i allmänhet inte får en god prognos. Men, detta är ofta beroende på det skede av infektionen och funktionaliteten av hjärtat. Behandlingen sker normalt under loppet av 12 veckor, under vilken tid din veterinär kommer att ta flera blodprover med jämna mellanrum för att mäta hur mycket av infektionen, om någon, fortfarande närvarande. Efter antibiotikabehandling har slutat, blodprover tas för att bekräfta att infektionen har lösts.