Hunden hälsa


Hjärtklaff missbildning hos hundar

Atrioventrikulärt ventil dysplasi hos hundar

Hundar med missbildade mitralis eller tricuspid ventiler sägs ha atrioventrikulärt ventil dysplasi (AVD). Detta tillstånd kan resultera i att ventilerna inte stänger tillräckligt att stoppa blodflödet när det tänkt att, eller till blod utflöde obstruktion på grund av förträngning av ventilerna. Resultatet av missbildning kommer att bero på storleken och placeringen av anatomiska abnormitet som är närvarande.

Valvulär insufficiens orsakar atrium på samma sida som den drabbade ventil (höger eller vänster) att utvidgas och kammaren för att förstora. Över tiden, denna kroniska volymöverbelastning väcker förmaks tryck och orsakar blod att bygga upp i lungorna (Om mitralisklaffen är missbildad) eller pool i kroppen (Om trikuspidalklaffen är missbildad). Den motsatta missbildning, valvulär stenos, en förträngning av ventilen, orsakar förmaks dilatation tillsammans med krympning av ventrikeln på samma sida.

Avvikelse i mitralisklaffen, exempelvis, påverkar blodflödet till lungorna eftersom det ligger på vänster sida av hjärtat, medan trikuspidalventilen, finns på den högra sidan av hjärtat, påverkar blodflödet till resten av kroppen.

Dessa typer av dysplasier är vanligare i vissa hundraser. Trikuspidalventilen dysplasi ses ofta i tyska herdar, Stora Pyrenees, old english sheepdog, och är recessiv i Labrador retriever. Mitralisklaffen dysplasi oftare ses i bull terrier, Newfoundlands, Labrador retriever, Grand Danois, golden retrievers, Tyska herdar, och dalmatiner. Dessutom, handjur är mer benägna att utveckla hjärtsvikt som en följd av detta tillstånd.

Medfödda klaffdefekter oftast diagnostiseras i en hunds första åren i livet.

Symtom och typer

Trikuspidalklaffen dysplasi

Hämmad tillväxt
Loud andning
Vätska eller svullnad i buken

Mitralisklaffen dysplasi

Motion intolerans
Svårt att andas / hosta
Svimning

Orsaker

Medfödda (missbildning närvarande vid födseln); misstänks vara av genetiskt ursprung

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa och symtomdebut, inklusive information du har på din hunds släktgren. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, en komplett blodstatus, och en urinanalys. Resultaten av dessa tester tillbaka typiskt normala nivåer. Baserat på de uppenbara symptom och resultaten av den första fysisk undersökning, din veterinär ska kunna begränsa orsaken ned till vilken typ av hjärtklaff sjukdom är närvarande. Detta kommer att behöva bekräftas med ytterligare tester.

För diagnostiska ändamål, din veterinär kommer att behöva se hjärtat med bildframställning. Röntgen kan hjälpa din veterinär för att avgöra om det är utvidgningen av ventilerna eller atrium på vardera sidan av hjärtat, och ekokardiografi visar atriell dilatation, och eventuellt onormalt flöde av blod genom hjärtat, i fallet trikuspidalventilen dysplasi. EKG avläsningar kan också hjälpa läkaren att avgöra om hjärtats elektriska funktion är påverkas. En onormal rytm, och den exakta mätningen av abnormitet kan vara till stor hjälp för att bestämma vilken sida av hjärtat påverkas mest.

Behandling

Om din hund lider av hjärtsvikt, beroende på hur allvarlig sjukdomen är, det kommer att läggas in på sjukhus för intensivvård. Det finns mediciner tillgängliga, men detta beror ofta på exakt vilken hjärtklaff sjukdom din hund har. Diuretika kan användas för att minska vätskeretention, och vasodilatorer kan användas för att vidga blodkärlen, och en antiarytmiska läkemedel, såsom digoxin, kan användas för att styra hjärtfrekvensen.

Den långsiktiga prognosen för atrioventrikulärt ventil dysplasi vaktas till dålig, beroende på hur allvarligt tillståndet.