Hunden hälsa


Hyperkalcemisk medel förgiftning hos hundar

Hyperkalcemi definieras som onormalt förhöjda kalciumnivåer i blodet. Av de olika typer av ämnen som är giftiga för hundar, det finns de som har hyperkalcemiska agenter. Hyperkalcemiska medel innehåller D-vitamin, medicinskt kallas kolekalciferol, som fungerar genom att höja kalciumhalten i blodserum till höga toxiska nivåer, resulterar i hjärtarytmier, och sedan död. Hyperkalcemiska ämnen är populära för användning i gnagare gifter, eftersom gnagare inte har motståndskraft mot kolekalciferol. I de flesta fall, gifter innehåller kolekalciferol måste direkt konsumeras av ett djur för att insjukna, Men undantaget är när en hund äter en förgiftad gnagare.

Hundar som har ätit hyperkalcemiska gifter vanligtvis inte visar omedelbara symptom. Tecken på förgiftning kan visa 18 till 36 timmar efter kolekalciferol innehåller giftet konsumerades. Vänster obehandlade, en hund kan dö av kolekalciferol förgiftning och den resulterande hyperkalcemi. Om hunden inte överlever, det kommer att ha förhöjda kalciumnivåer i veckor efter förgiftningen, och detta överskott av kalcium kan leda till sekundära hälsoproblem, Liksom njursvikt.

Symtom

Trötthet
Kräkningar
Ökad törst
Frekvent urinering
Allmän svaghet
Kramper
Muskelspasmer
Förhöjt serumkalcium

Orsaker

Den främsta orsaken till hyperkalcemisk förgiftning är från intag av gnagare gift. Om du misstänker att din hund har kommit i kontakt med råtta eller mus gift, och du ser några av ovanstående symtom, måste du ta med din hund till en veterinär innan ditt husdjur hälsa blir kritisk.

Tänk på att utomhus hundar (eller hundar som går utanför ofta) riskerar gnagare förgiftning. Det kan vara i en grannes gård, i en soppåse, eller i en gränd. Hundar som bedriver jaga och döda gnagare kan också vara mottagliga för denna typ av förgiftning. Även om du inte bor i ett område där råttor eller möss är ett bekymmer, gnagare gift kan användas för andra vanliga förorts skadedjur som tvättbjörn, opossum, eller ekorrar.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, med hänsyn till ditt husdjur bakgrund sjukdomshistoria, symtomdebut, och eventuella händelser som fälldes detta villkor. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, och en komplett blodstatus. Din veterinär kommer att genomföra ett blodprov för att kontrollera din hunds kalciumnivåer och närvaro av gift. Om möjligt, bör du ta ett prov på ditt husdjur kräkas med dig till veterinären, så att det kan också undersökas för förekomst av giftet. Om du har gift att ditt husdjur intas, bör du ta det med din läkare samt.

Behandling

För omedelbar första hjälp, Försök att framkalla kräkning med en enkel väteperoxidlösning av en tesked per fem pounds av kroppsvikt — med högst tre teskedar ges på en gång. Denna metod bör endast användas om giftet har förtärts i de tidigare två timmar, och bör endast ges tre gånger, åtskilda med 10-minuters intervall. Om din hund inte har kräkts efter den tredje dosen, inte använder den, eller något mer, att försöka att framkalla kräkning. Använd inte något starkare än väteperoxid utan din veterinär samtycke, och framkalla inte kräkning om du inte är absolut säker på vad din hund har förtärts, eftersom vissa gifter kan göra mer skada kommer tillbaka genom matstrupen än de gör går ner. Dessutom, försök inte att tvinga mer kräkning om du hund har redan kräkts.

En av biverkningarna av hyperkalcemisk förgiftning är uttorkning, vilket kan leda till organsvikt och kramper. Du måste se till att din hund blir mycket vatten, och kan hålla kvar vatten det tar i. Ökad salt kan bidra till att öka eller bibehålla kroppsvätska, samt inducera utsöndring genom njurarna. Lägga till en liten mängd salt i vattnet du ger till ditt husdjur kommer att uppmuntra vätskeretention. Din veterinär kommer att arbeta med att korrigera din hunds kroppsvätskor, elektrolytobalans, och sänka kalciumnivåer med diuretika, prednison, orala fosfor bindemedel, och en låg kalciumkost.

Förebyggande

Det bästa förebyggande är att hålla gnagare gifter placeras i områden som inte är tillgängliga för din hund, och att övervaka ditt husdjur så att det inte få tag på en gnagare som kan ha intas gift med en hyperkalcemisk ämne.