Hunden hälsa


Insekticid förgiftning hos hundar

Organofosfat och karbamat toxicitet hos hundar

Områden som är utsatta för loppor och fästingar infestationer tenderar att använda olika former av insektsmedel (t.ex., organofosfater och karbamater). Men exponering för insekticider — särskilt efter repated eller tunga tillämpningar av kemikalier — kan vara giftiga för hundar.

Dessa former av insektsmedel förgiftning påverkar både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur det påverkar katter besök denna sida på PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Hundar utsätts för giftiga kemikalier får inte uppvisa alla tecken på förgiftning. I själva verket, ibland insekticider kommer att orsaka motsatsen till dessa symtom istället, men det kommer oftast finnas några tecken på att hunden inte är bra.

Om du misstänker att din hund är sjuk på grund av exponering för insekticider, måste du ta bort din hund från giftiga miljön, eller upphöra att använda insekticider, och söka läkarvård för det innan tillståndet blir ödesdigra.

Följande är några av de symtom av giftiga förgiftning:

Feber
Kräkningar
Diarré
Anorexi
Depression
Kramper
Muskeltremor
Hypersalivation
Förträngda elever
Ökad hjärtfrekvens
Bristande samordning (dvs, gångsvårigheter)
Andningssvikt (t.ex., svårt att andas)

Toxiska nivåer av karbamat insekticider som metomyl och karbofuran kan orsaka kramper och andningsstillestånd i din hund. Organofosfat toxicitet, tiden, kan leda till kronisk anorexi, muskelsvaghet och muskelryckningar som kan pågå i dagar eller veckor. Someorganophosphate insekticider som vanligen används innefattar Coumaphos, cyothioate, diazinon, fampfhur, fention, fosmet, och tetraklorvinfos.

Samma typ av förgiftning kan uppstå med jordbruket, gräsmatta och trädgård insektsmedel produkter. Organofosfat typer av dessa produkter är acefat, klorpyrifos, diazinon, disulfoton, fonofos, malation, paration och terbufos. Karbamat typer av dessa produkter är karbofuran och metomyl.

Organofosfat och karbamat insekticider inhiberar kolinesteraser och acetylkolinesteras, viktiga enzymer i kroppen. Kolinesteraser är enzymer som bryter ned acetylkolin, vilket är en signalsubstans.

Följaktligen, acetylkolin förblir fäst till de postsynaptiska receptorerna hos neuroner som orsakar kontinuerlig, oändlig nervös överföring till nervvävnad, organ och muskler (smidig och skelett). Detta orsakar kramper och skakning.

Orsaker

Toxicitet kan inträffa på grund av överanvändning, missbrukar, eller användning av flera kolinesteras-hämmande insekticider; överexponering insekticider i den omgivande hemmiljö; eller avsiktlig tillämpning av hus eller gård insektsmedel på hundar.

Diagnos

Om din hund har fått diagnosen toxiska nivåer av insektsmedel i sitt system, din veterinär omedelbart stabiliseras och sanera ditt husdjur. Din veterinär kommer också att administrera en antidotal behandling till din hund

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha föregått detta villkor. Om du vet vilken typ av toxin ditt husdjur utsattes för, eller om du har ett urval av det, bör du ta ett prov med dig så att din läkare bättre kan behandla förgiftning. Din veterinär kommer sedan att skicka ett prov av helblod till ett laboratorium med erfarenhet av att hantera djur prover. Ett positivt resultat bekräftas när kolinesteras i blodet är lägre än 25 procent av normala nivåer.

Behandling

Beroende på hur lång tid det har varit sedan ditt husdjur intas toxinet (om exponering var via intag), Du veterinären kan framkalla kräkning för ditt husdjur. Din läkare kan också tvätta bort ditt husdjur mage med ett rör (tvätt), och sedan ge den aktivt kol för att avgifta och neutralisera kvarvarande insektsmedel. Antidotal behandlingar som är specifika för toxinet kommer också att ges till ditt husdjur. Ytterligare behandling kan innefatta en syre bur om ditt husdjur är att ha svårt att andas, och vätsketerapi om ditt husdjur har kunnat dricka eller är anorektisk.

Hundar som lider av kramper ges mot beslag medicinering för att stoppa anfall. Om exponering till toxinet kom genom huden, din veterinär kommer att använda specialiserad tvätt för att avlägsna rester från håret och huden på ditt husdjur.