Hunden hälsa


Blyförgiftning hos hundar

Bly toxicitet hos hundar

Blyförgiftning (toxicitet), ett tillstånd som ökar nivåerna av metall bly finns i blod, kan drabba både människor och hundar både genom plötsliga (akut) och lång sikt (kronisk) exponering till metallen. Genom möjligheten att sätta sig i kalcium och zink (båda viktiga mineraler för normala cellfunktioner), leda skadar cellen och påverkar normala biologiska processer.

Även om ett stort antal blyförgiftning fall sett under de varmare månaderna av året, Det finns ett stort antal källor av bly — av vilka många varierar mellan olika geografiska och ekologiska platser. Äldre hus och byggnader, till exempel, är vanliga källor till bly förgiftning, eftersom de kan vara full med bly damm eller flis från blyfärg.

Blyförgiftning är vanligare hos unga djur och hundar som lever i fattiga områden. Men, katter duka också att blyförgiftning.

Symtom och typer

Symptomen för blyförgiftning avser oftast med mag (SOLDAT-) och centrala nervsystemet (CNS). GI-system, exempelvis, ses med kronisk och låg exponering, medan CNS-symtom är vanligare hos akut exponering hos unga djur. Några av de mer vanliga symptomen inkluderar:

Kräkningar
Diarré
Letargi
Dålig aptit
Buksmärta
Regurgitation (grund megaesophagus)
Svaghet
Hysteri, extrem ångest
Kramper
Blindhet

Orsaker

Intag av bly - källor kan innefatta måla marker, bilbatterier, lod, VVS material, smörjande material, leda folie, golfbollar, eller något annat material som innehåller bly
Användning av felaktigt glaserade keramiska mat eller vatten redskap
Bly-förorenat vatten

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa som leder fram till symtomdebut, inklusive en historia av all kontakt med material som innehåller bly, om möjligt. När du har spelat din hunds historia, din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning. Laboratorietester kommer att omfatta fullständig blodstatus, biokemi profil, och urinanalys — vars resultat kan avslöja värdefull information för initial diagnos.

Blodtester kan avslöja röda blodkroppar av olika storlek (anisocytos), onormalt formade röda blodkroppar (poikilocytos), variationer i röda blodkroppar färg (polychromasia, hypochromasia), och ökat antal neutrofiler (typ av vita blodkroppar). Urinanalys resultat är ofta ospecifika och hos vissa patienter, onormala koncentrationer av glukos kan ses i urinen.

Om din hund visar alla framträdanden av blyförgiftning, läkaren kommer att använda mer specifika tester som finns tillgängliga som kan hjälpa din veterinär för att fastställa halten av bly i både blod och kropp vävnader.

Behandling

Blyförgiftning bör betraktas som en nödsituation som kräver omedelbar vård. Ofta, kelering terapi — en avgiftande behandling där kelatmedel ges genom munnen för att binda ledningen finns i mag-tarmkanalen och förhindra ytterligare absorption — är den första behandlingen. Det finns många typer av kelatbildare finns för olika typer av förgiftningar, och val av kelatbildare kommer att göras av den behandlande veterinären.

Din veterinär kan också utföra en ventrikelsköljning att ta bort och rengöra maginnehållet om ledningen har förtärts inom några timmar sjukvården. Denna metod använder vatten för att tvätta, ren och töm magen hålrum och tarmkanalen av gift.

Det finns också vissa läkemedel tillgängliga som kan hjälpa till att sänka kroppens belastning av bly, särskilt i de fall där koncentrationerna av bly i blod är mycket höga. Andra symtom ska behandlas därefter.

Förebyggande

Ofta det bästa sättet att förhindra denna typ av förgiftning är att ta bort material och föremål som innehåller bly från ditt hem.