Hunden hälsa


Lever och mjälte cancer (hemangiosarkom) hos hundar

Mjälte och lever hemangiosarkom hos hundar

Hemangiosarkom av mjälten och levern är mycket metastatiska och maligna vaskulära tumörer (tumörer i blodkärlen) som uppstår från endotelcellema (de celler som klär inre ytan av blodkärl). Det börjar som en stor massa som utvecklas i levern eller mjälten, sprider sig snabbt genom de vägar blodkroppar, oftast till levern från mjälten, eller till lungorna från mjälten och levern. I vissa fall, det kan också metastasera till hjärnan eller hjärtat. Den kan också leda till tillväxt av implantation lesioner i omentum, ett förkläde typ veck i bukväggen.

Hemangiosarkom matas av blodkärlen och fylls med blod. På grund av detta, tumören kan spricka, leder till plötslig och allvarlig blödning, kollaps, och snabb död. Ofta, ägare inte inser deras hund påverkas förrän den plötsliga blödningar eller kollaps.

Hos hundar, 0.3 till 2 procent av inspelade tumörer finns på obduktion; sju procent av alla tumörer är elakartade; och om 50 procent finns i mjälten och fem procent i levern.

Vissa hundraser är mer benägna att denna typ av tumör, inklusive tyska herdar, boxare, Grand Danois, Engelska Setters, golden retrievers, och pekare. Dessutom, det kan finnas en högre risk för hanhundar. Den genomsnittliga åldern för förekomst 8 till 10 år, men det har sett hos hundar yngre än ett år.

Symtom och typer

Symtomen är i allmänhet relaterade till de inblandade organen; som är, en tumör i mjälten kommer att resultera i försämrad funktion mjälte, och en tumör i levern kommer att resultera i försämrad leverfunktion. Andra vanliga symtom är:

Viktminskning
Svaghet
Hälta
Intermittent kollaps
Muscle koordinationssvårigheter (ataxi)
Partiell förlust av rörelse (pares)
Kramper
Demens
Bleka slemhinnor
Snabba hjärtslag (takykardi)
Abdominal (peritoneal) vätska
Påtaglig buk massa
Akut blodförlust (ofta dödlig)

Orsaker

Orsaken är okänd.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa som leder fram till symtomdebut, och så mycket information som du kan om de symtom du har observerat. Historia du ger kan ge din veterinär ledtrådar till vilka organ som påverkas. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, en komplett blodstatus, och en urinanalys. Resultaten kan inkludera anemi eller en lågt antal blodplättar.

Bilddiagnostik är en av de bästa metoderna för visning bukhålan och göra en första diagnos. Röntgen kan avslöja en eller flera buken, tillsammans med eventuella bevis av buken vätska. Bröstkorg röntgen av brösthålan kan upptäcka metastaser i lungorna. Ultraljud kan användas för att avslöjar massorna i mjälten och levern alla deltagande. Ekokardiografi kan utföras på patienter med tecken på vätska runt hjärtat och kan detektera hjärt massor. Din läkare kan också ha möjlighet att använda ultraljud för att styra en fin nål till tumören för att ta en vävnad och vätska biopsi. En analys av vävnad tas direkt från tumören är det mest avgörande metoden för att göra en diagnos.

Behandling

Denna typ av tumör kräver slutenvård. Intravenös vätsketillförsel för att korrigera dehydrering och transfusioner av färskt helblod för patienter med svår anemi kommer att vara en del av den ursprungliga sjukvård. Koagulering kommer också att hanteras vid behov. Beroende på stadiet av metastas, kirurgisk behandling kan också användas. Om möjligt, tumören kommer att tas bort tillsammans med den omgivande vävnaden eller hela organet, En framgångsrik splenektomi kan ge din hund ytterligare tre månader i livet. Om kemoterapi kan med framgång användas tillsammans med kirurgi, överlevnadstid kan förlängas, men inte mycket. På grund av den aggressiva och maligna karaktär tumör, överlevnad är i allmänhet kort.