Hunden hälsa


Leverinflammation (Granulomatös) hos hundar

Granulomatös hepatit hos hundar

Hepatit är ett tillstånd där levern är inflammerad, skapa ett sjukdomstillstånd. Ytterligare komplicerande detta villkor är tillväxten av inflammerad vävnad på levern, ett tillstånd som sedan kallas hepatit granulomatös (där ett granulom är ett litet område av inflammerad vävnad). Detta tillstånd är oftast beror på svampinfektion, men det kan också åstadkommas genom bakterier, virus, parasiter, eller cancer.

Hepatit granulomatös är relativt ovanligt hos hundar, men det är inte begränsad av ålder eller ras.

Symtom och typer

Aptitlöshet
Kräkningar
Diarré
Viktminskning
Letargi
Ökad urinering (polyuri)
Ökad törst (polydipsi)
Buksmärta
Gulaktig missfärgning av huden och ögonvitorna grund gulsot
Utspänd buk
Feber

Orsaker

Svampinfektioner (blastomykos, koccidioidomykos, histoplasmos)
Bakteriella infektioner (brucellos)
Parasitism (lever VALSTJÄRT, visceral larver migrans)
Neoplasi / cancer (lymfosarkom)
Immunmedierade rubbningar (inbegriper immunsystemet i kroppen)
Läkemedel reaktioner
Idiopatisk (orsaken okänd)

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa som leder fram till symtomdebut, inklusive sjukdomar din hund har haft, även om de har uppenbarligen löst. Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning, inklusive ett blod kemisk profil, en komplett blodstatus, en urinanalys och en elektrolyt panel. Resultaten av blodprover kan visa avvikelser relaterade till den underliggande sjukdomen / tillståndet.

De biokemiska tester visar oftast onormalt höga leverenzymer och bilirubin, låga blodsockervärden, och andra sådana avvikelser. Likaså, den urinanalys kan avslöja protein, röda blodkroppar, eller vita blodkroppar i urinen, indikerar infektion. Eftersom levern är viktigt för blodkoagulation, avvikelser relaterade till blodkoagulering är vanliga hos dessa patienter. Men, en koagulering kontroll kan återgå till normalt, om inte din hund har nått en punkt av leversvikt.

Abdominal röntgen kommer ofta avslöja en förstorad lever, en buken massa, och överskott vätska inuti bukhålan. En buken ultraljud kommer att ge din veterinär ytterligare detaljer relaterade till levern storlek och även göra det möjligt för din veterinär för att ta en guidad biopsi av levervävnad för vidare mikroskopisk utvärdering. Levern vävnadsprovet kommer att bekräfta avvikelser i levervävnaden, tillhandahålla medel för en definitiv diagnos.

Det är viktigt att komma ihåg att hepatit granulomatös ofta multisystemisk, vilket innebär att flera system i kroppen påverkas, gör diagnosen svår att definiera.

Behandling

Beroende på svårighetsgraden av symtomen, din hund kan behöver läggas in på sjukhus för initial behandling. Vätsketerapi ges för att återställa kroppsliga vätska underskott, tillsammans med näringstillskott om din hund inte kan äta. Eftersom den underliggande orsaken till denna sjukdom är ofta svår att diagnostisera, behandling kan vara mycket varierande och beror på den bakomliggande orsaken.

På grund av leverns vikt till kroppen hela, prognosen för denna sjukdom vaktas till dålig. Cirros, leversvikt, eller ett kroniskt tillstånd kan utvecklas som en följd av hepatit granulomatös.