Hunden hälsa


Leverinflammation (Varig) hos hundar

Hepatit, varig och hepatisk abscess hos hundar

Den inflammation i levern är känd som hepatit. Ibland bakterieinfektioner som påverkar levern kan innebära bildandet av bölder som innehåller pus. Det kan också följa inflammation i gallgången, närvaron av stenar i gallblåsan, nekrotisk (död vävnad) fläckar av levern, och bildandet av många små bölder. Enstaka bölder kan förekomma på grund av en tumör som blir infekterade med tiden. Lever bölder är vanligare hos äldre hundar och patienter med diabetes.

Symtom och typer

Feber
Svaghet
Letargi
Kräkningar
Diarré
Viktminskning
Ökad urinproduktion (polyuri)
Ökad törst (polydipsi) och förbrukning av vatten
Darrande
Buksmärta
Dehydrering
Bukspänning
Gulaktig hud (gulsot)
Ökad hjärtfrekvens, ökad andning hos vissa djur
Plötslig kollaps

Orsaker

Hindrande av gallgången
Infektion reser från annat organ webbplats till levern
Sår som tränger djupt till levern
Komplikation(s) från leverbiopsi
Svagt immunförsvar (eller immun-förmedlade störningar)
Levertumör
Existerande levern eller bukspottkörteln sjukdom

Diagnos

Rutinmässiga laboratorieprov, inklusive fullständig blodstatus, biokemi profil, och urinanalys, kommer att genomföras efter veterinär registrerar en detaljerad historia och utför en fullständig fysisk undersökning av din hund. Resultaten av dessa tester är informativa, särskilt i att identifiera potentiella infektioner. Till exempel, en ökad av vita blodkroppar (leukocytos), onormalt låga nivåer av blodplättar (celler involverade i blodkoagulation), och anemi kan vara tydlig i blodtester. Biokemin profil, tiden, kan tyda onormalt höga nivåer av leverenzymer, och onormalt låga nivåer av glukos (hypoglykemi). Och radiografiska och ultrasonografi studier kan avslöja en förstoring av levern och är integrerad i att detektera närvaron av massan(detta är) och abscess(detta är).

Dessutom, ett litet prov från det drabbade området kan tas genom en speciell nål och bearbetas vidare för att se vilken typ av infektion. Din veterinär kommer kulturen provet för att identifiera vilken typ av bakterieinfektion, som hjälper till att hitta den mest lämpliga antibiotika för infektion i din hund. Om bakterierna isoleras, kultur och känslighet testning kommer att genomföras för att hitta den typ av bakterier inblandade och typer av antibiotika dessa bakterier är känsliga för.

Behandling

I fallet med allvarlig infektion, din hund kan behöva läggas in på sjukhus för intensivvård och behandling. Intravenösa vätskor startas tillsammans med antibiotika för att täcka vätska underskott och infektion respektive. Din veterinär kan också besluta att dränera abscess att hjälpa till att lösa infektionen. Dränering av abscess kan utföras, i enlighet med ultraljud, men i vissa hundar, bukkirurgi kan krävas.

Dessutom, veterinären kan passera ett litet rör ned till det smittade området, lämnar en ände utanför för att hjälpa till kontinuerlig dränering av pus material. Detta rör kan tas bort när dränering av materialet stannar och infektionen är löst.

Under behandling, din veterinär kommer att övervaka kroppstemperaturen, leverenzymer, antalet vita blodkroppar (att se status på infektion), och utvärdera levern med ultraljud.