Hunden hälsa


Lågt blodalbumin hos hundar

Hypoalbuminemi hos hundar

När nivåerna av albumin i en hunds blodserum är onormalt låga, Det sägs ha hypoalbuminemi. Ett protein som bildas i levern och transporteras i blodet, albumin är ansvarig för att reglera blodvolymen genom styrning av trycket i blodutrymmet. Det är också viktigt för att behålla vätska i det vaskulära utrymmet. Därför, en brist på albumin kan innebära allvarliga risker för en hund, inklusive farligt vätska uppbyggd.

Hypoalbuminemi har inte befunnits förekomma i någon särskild ålder. Dessutom, Det finns inga uppenbara ras eller kön preferenser.

Symtom och typer

Bukspänning
Diarré och / eller kräkningar
Andningssvårigheter
Svullna ben
Generaliserad svullnad

Orsaker

Kronisk leversjukdom: kronisk hepatit; cirros
Otillräcklig vätska eller matintaget – undernäring / malassimilation
Amyloidos (olösliga proteiner deponeras i organ)
Glomerulonefrit (en primär eller sekundär immun-medierad njursjukdom)
Lymphangiectasia (en tarmsjukdom hos hundar)
Lymfom
Svår inflammatorisk tarmsjukdom
Histoplasmos (svampsjukdom)
Sipprar sår på huden
Kronisk svår blodförlust
Upprepad stor volym vätska i buken
Inflammatoriska effusioner:
Pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
Peritonit (inflammation i slemhinnan i buken)
Chylous effusioner (Milky kroppsvätska består av lymfa och emulgerade fetter flyter i håligheter där det inte är avsett att vara)
Pyothorax (infektion i bröstet).
Vaskulopatier (sjukdomar i blodkärlen)
Immunförmedlad
Infektiös: kryssa feber, smittsam hund hepatit, sepsissyndrom (infektion i hela kroppen)

Diagnos

Eftersom det finns så många möjliga orsaker till detta tillstånd, Din veterinär kommer sannolikt användningen differentialdiagnos. Denna process styrs av djupare inspektion av de uppenbara yttre symptom, utesluter varje vanligaste orsakerna tills rätt störningen regleras på och kan behandlas på lämpligt.

Innan din veterinär kan avgöra en effektiv behandlingsplan, den underliggande orsaken till lågt albumin antalet i blodet måste slutgiltigt identifiera. Till exempel, Om orsaken är allvarlig leversjukdom, din hund kan ha alla de listade symtomen. En komplett blodanalys och urinanalys kommer att hjälpa din läkare att ringa in orsaken. Bröst och buk röntgen kan också krävas, samt ultraljud och lever och njure biopsier.

Behandling

Din hunds behandling kommer att dikteras av orsaken till de låga albumin räknas. Din hund kan behöva läggas in på sjukhus initialt för behandling. Om det finns en vätska uppbyggd i bröstet, till exempel, en kista rör kan införas för att lindra vissa av uppbyggnaden. Intravenösa vätskor kan krävas även. Likaså, vilken typ av medicinering föreskrivna kommer att bero på den underliggande orsaken till albumin brist.

Din veterinär kan ordinera sjukgymnastik för att inkludera promenader för att förbättra dräneringen av perifer svullnad. En särskild kost kommer också att planeras när din hund kan äta normalt igen.