Hunden hälsa


Lågt blodsocker hos hundar

Hypoglykemi hos hundar

Den medicinska termen för kritiskt låga nivåer av socker i blodet är hypoglykemi, och det är ofta kopplade till diabetes och en överdos av insulin. Blodsockret, eller glukos, är en viktig energi källa i ett djurs kropp, så en liten mängd kommer att resultera i en allvarlig minskning av energi nivåer, möjligen till den grad av medvetslöshet.

Det finns andra villkor än diabetes som också kan orsaka blodsockernivåer att sjunka till farliga nivåer hos hundar. I de flesta djur, hypoglykemi är faktiskt inte en sjukdom i sig, men är bara en indikation på annan underliggande hälsoproblem.

Hjärnan behöver faktiskt en stadig tillförsel av glukos för att fungera korrekt, eftersom den inte lagrar och skapar glukos själv. När glukosnivåer sjunka till en farligt låg nivå, ett tillstånd av hypoglykemi sker. Detta är en farlig hälsotillstånd och måste behandlas snabbt och korrekt. Om du misstänker hypoglykemi, särskilt om din hund är beredd att detta villkor, måste du behandla sjukdomen snabbt innan det blir livshotande.

Symtom

Aptitlöshet (anorexi)
Ökad hunger
Visuell instabilitet, såsom dimsyn
Desorientering och förvirring - kan visa en uppenbar oförmåga att slutföra grundläggande rutinuppgifter
Svaghet, låg energi, medvetslöshet
Kramper (sällsynt)
Ångest, rastlöshet
Tremor / frossa
Hjärtklappning

Dessa symtom kan vara specifika för hypoglykemi, det kan finnas andra möjliga bakomliggande medicinska orsaker. Det bästa sättet att avgöra hypoglykemi om genom att ha blodsockernivån mätt medan symtomen är uppenbara.

Orsaker

Det kan finnas flera orsaker till hypoglykemi, men den vanligaste är de biverkningar som orsakas av läkemedel som används för att behandla diabetes. Hundar med diabetes får insulin för att hjälpa till att kontrollera tillståndet, men en överdos av insulin, eller högre gör av given insulin när blodsockernivåerna är högre än normalt, kan ge upphov till att bearbeta för mycket glukos, minska nivåerna av glukos i blodet till nivåer som är för låga för kroppens behov. Det är när ett tillstånd av hypoglykemi kan inträffa, och om det inte behandlas snabbt, hjärnan kan skadas ohjälpligt, leder till döden.

Diagnos

Om du märker något av symptomen på hypoglykemi hos din hund, är det lämpligt att se en veterinär omedelbart. Om din hund har redan förlorat medvetandet, eller är synligt vid den punkt att kollapsa, måste du ringa din veterinär för instruktioner om omedelbar at-home behandling, följt av ett besök hos läkaren.

Även om du har möjlighet att behandla din hund hemma under episoden av hypoglykemi, du måste fortfarande se din veterinär så att blod kan utföras. Din veterinär kommer att behöva göra en fullständig blodbild, en kemisk blodbild, en komplett blodstatus, och en urinanalys. Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, senaste kost och eventuella mediciner du har gett din hund.

Behandling

Det finns två typer av behandlingar för hypoglykemi, varav ges när episoden inträffar, att höja blodsockernivån omedelbart, och den andra för att behandla den underliggande tillstånd, att förhindra hypoglykemi uppstår igen.

Den initiala behandlingen för hypoglykemi skulle till stor del beror på symptomen. Några av de tidiga symtomen kan behandlas genom att konsumera glukos eller socker i någon form. Men, för allvarliga symptom som försämrar förmågan att ta socker genom munnen, måste du injicera glucagons eller ge intravenöst glukos. Din veterinär kommer att behöva hitta den bakomliggande orsaken och behandla det för att förhindra återkommande hypoglykemi. Enligt de bakomliggande förhållanden som befinns vara orsaken hundens blodsockernivåerna att släppa, behandlingarna kan innefatta läkemedel eller tumörbehandling. Din läkare kommer endast veta vilken behandling planerar att fortsätta när laboratorietester har återvänt och har analyserats.