Hunden hälsa


Lågt antal blodplättar hos hundar

Trombocytopeni hos hundar

Trombocytopeni är ett medicinskt tillstånd där blodplättar blir för låg i djur. Trombocyter produceras i benmärgen och därefter släpps ut i blodet. De tjänar också den viktiga funktionen att upprätthålla hemostas. Lågt antal blodplättar kan hittas i någon hundras, och i alla åldrar. Behandlingsalternativ existerar och om inte orsaken till tillståndet är allvarligt, prognos för hunden är positiv.

Trombocytopeni påverkar både hundar och katter. Om du vill veta hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Hundar med ett lågt antal blodplättar kan visa symtom som:

Feber
Letargi
Blåsljud
Urin-blödning
Överdriven hosta
Överdriven nasal slem
Collapse (i allvarliga fall)

Orsaker

Trombocytopeni kan orsakas av en mängd faktorer, inklusive:

Leukemi
Lymfom
Minskad produktion av trombocyter
Extrem blodförlust på grund av en blödning
Ökad destruktion av trombocyter i kroppen (smittämnen är den vanligaste orsaken till detta problem)

Diagnos

Veterinärer kommer att mäta hundens blod för att bestämma dess blodplättar och jämföra nivån mot normala baslinjer. Han eller hon kommer också utesluta nyligen trauma eller andra frågor som rör blödningen.

Typiska blod laboratorietester kommer att kunna fastställa orsaken och om det beror på en mer allvarlig underliggande medicinsk fråga. I vissa fall, en benmärgsprov kan användas för att utesluta en mängd olika medicinska tillstånd.

När inre blödning eller problem med spruckna organ misstänks, din veterinär kan utföra röntgen och ultraljud på din hund.

Behandling

För att normalisera hundens trombocyter, en trombocyttransfusion kan rekommenderas. I vissa fall, en hel blodtransfusion kan behövas för att korrigera anemi.

Förebyggande

Det finns för närvarande inga kända förebyggande åtgärder för denna sjukdom.