Hunden hälsa


Låg produktion av parathormon hos hundar

Hypoparatyroidism hos hundar

Hypoparatyroidism kännetecknas av en absolut eller relativ brist av parathormon i blodet. Den parathormon reglerar kalcium och fosfor i blodet, normalt ökar kalcium i blodet genom att orsaka kalcium kan återabsorberas från benet. Låga nivåer av parathormon sekretion kommer därför att leda till låga nivåer av kalcium i blodet, ett tillstånd som kallas hypokalcemi.

Bisköldkörtlarna är små, hormonutsöndrande körtlar som ligger på eller nära sköldkörteln, som i sin tur är placerad på framsidan av halsen, i linje med struphuvudet och luftstrupen.

Hos hundar, Det finns en förkärlek för hypoparatyreoidism i toypudlar, Dvärgschnauzer, Schäfrar, Labrador retriever, och terrier raser. Den genomsnittliga ålder vid diagnos är 4.8 år, med ett intervall av sex veckor 13 år. Det tycks också vara en könsskillnad, som kvinnor tenderar att vara diagnostiseras i högre siffror.

Symtom

Kramper
Spänd mage
Wobbly, incoordinated, eller berusad visas rörelse (ataxi)
Stiff gång
Feber
Facial gnugga
Muscle darrningar, ryckningar, eller ofrivilliga muskelsammandragningar
Morrande
Flämtande
Grå starr
Svaghet
Ökad urinering och ökad törst
Kräkningar
Aptitlöshet

Orsaker

Hypoparatyroidism är vanligast av okänd orsak, eller är resultatet av en immun-förmedlad inflammation av bisköldkörteln.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, med hänsyn till historiska bakgrund symptom som du kan ge. Standardtestbatteri, inklusive en komplett blodbild kommer att genomföras, samt en kemisk blodbild, en komplett blodstatus, en urinanalys och en elektrolyt panel. Resultaten av dessa tester returnerar vanligen normala vid hypoparatyreoidism, dock, de är viktiga för diskontering andra underliggande sjukdomar.

Eftersom det finns flera möjliga orsaker till de symptom som beskrivs här, Din veterinär kommer sannolikt användningen differentialdiagnos. Denna process styrs av djupare inspektion av de uppenbara yttre symptom, utesluter varje vanligaste orsakerna tills rätt störningen regleras på och kan behandlas på lämpligt. De största problemen i samband med hypoparatyreoidism som måste särskiljas från andra sjukdomsprocesser är anfall, svaghet, muskel skakningar, och ryckningar.

Några av orsakerna som måste uteslutas är hjärtrelaterade sjukdomar, metaboliska sjukdomar, såsom hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hepatoencephalopathy (leversjukdom som drabbar hjärnans funktion). Neurologiska orsaker som måste uteslutas är inflammatoriska sjukdomar, tumörer, eller epilepsi.

En undersökning av livmoderhalscancer delen av halsen kan avslöja att bisköldkörtlarna är frånvarande eller har förtvinat (bortkastad).

Behandling

Din hund kan behöva läggas in på sjukhus initialt för medicinsk behandling av låga nivåer av kalcium i blodet, åtminstone tills de kliniska tecknen styrs. Annan behandling kommer att vara beroende av om några andra bakomliggande tillstånd har diagnostiserats.

Akut behandling är oftast bara behövs för vissa patienter, såsom de med primär hypoparatyreoidism, eller hypoparatyroidism som är sekundär till förfaranden som har använts för att korrigera alltför stora halter av sköldkörtelhormon eller för höga halter av parathormon — som är, förfaranden som har medicinskt använts för att minska mängden bisköldkörtelhormon i blodet, och har resulterat i nivåerna av parathormon som nu är för lågt.

Om din hund har fått diagnosen hypokalcemi, låga kalciumnivåer i blodet, kommer din läkare att förskriva långtidsbehandling för tillståndet. Vitamin D behövs obestämd tid, med dosmängd bestäms av din veterinär, baserat på din hunds behov. Kalciumtillskott kan ges via munnen, igen, med den typ och dos av kalciumtillskott som din veterinär