Hunden hälsa


Lunglob vridning hos hundar

Lunglob torsion i hundar

Torsion, eller vridning, av lunglob resulterar i obstruktion av hundens luftrör och kärl, inklusive vener och artärer. Obstruktion av blodkärlen orsakar lunglob att uppsluka med blod, vilket resulterar i nekros och död av den påverkade lungvävnad. Detta kan leda till många komplikationer, inklusive hosta upp blod, takykardi, eller stötar.

Manliga hundar är på en högre risk att lunglob vridning än kvinnor, som är stora, djupt överkropp. Men, små hundar som mopsar (särskilt de yngre än fyra) är också i riskzonen, oftast med den spontana formen av lungcancer lob vridning.

Symtom och typer

Smärta
Feber
Letargi
Aptitlöshet (anorexi)
Hosta (ibland med blod)
Andningssvårigheter, särskilt liggande plant (orthopenea)
Ökad andningsfrekvens
Hosta upp blod
Ökad hjärtfrekvens
Blek eller blåaktig slemhinnor (cyanos)
Shock

Orsaker

Lunglob torsion är inkonsekvent finns med redan existerande villkor såsom trauma, neoplasi, och chylothorax. Men det förekommer också spontant, på grund av en bröst-eller diafragma kirurgi, eller, ibland, på grund av en okänd orsak (idiopatisk).

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive uppkomsten och arten av symptomen, till din veterinär. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning samt en biokemi profil, urinanalys, och fullständig blodstatus (CBC). Dessa tester kan avslöja värdefull information för diagnos och kan visa tecken på infektion, anemi. Det kommer också att avslöja graden av immunsvar av din hund. Om antalet vita blodkroppar är onormalt lägre än den lägsta normala intervallet, prognosen är mycket dålig.

Din hunds veterinär kan besluta att ta ett litet prov av den ackumulerade vätskan för vidare utvärdering, medan ultraljud, datortomografi, och radiografiska studier visar ofta mer information om problemet. Förlust av normal arkitektur och blodkärl, tillsammans med grumling av drabbade lungan ses vanligen i ett X-ray.

I vissa fall, kirurgi krävs för definitiv diagnos och behandling.

Behandling

Din hund kan behöva läggas in på sjukhus för intensivvård och behandling, särskilt om operation krävs, vilket ofta är behandling av valet för att ta bort de drabbade lob och korrigera andra avvikelser. Om onormal vätska eller blod finns, din veterinär kommer att placera en kista rör för att möjliggöra dränering. Om din hund inte kan andas normalt, ventilatorstöd ges för att hjälpa andningen. Syrgasbehandling, vätskor, och antibiotika tillsätts också vanligtvis till behandlingsprotokoll. Och om hunden överlever, krymper och fibros av den drabbade loben kommer att synas.