Hunden hälsa


Pseudorabiesvirus infektion hos hundar

Södra herpesvirus hos hundar

Den pseudorabiesvirus infektion är en ovanlig men mycket dödlig sjukdom finns hos hundar, särskilt de som kommer i kontakt med svin. Tyvärr, många hundar med detta virus dör plötsligt, ofta utan karakteristiska tecken.

När man får symtom, de inkluderar kraftig salivavsöndring, intensiv klåda, och neurologiska beteendeförändringar. På grund av den extrema klåda det orsakar, pseudorabies ibland kallas "galna klåda."

Viruset infekterar både hundar och katter — främst de som lever på gårdar — liksom andra husdjur såsom svin, boskap, får, och getter. Annars, det finns ingen ras, kön, eller ålder förkärlek för denna virusinfektion.

Om du vill veta mer om hur detta pseudorabies påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Som tidigare nämnts, är det möjligt en katt som lider av pseudorabies visar några symptom alls. Men, vissa tecken som kan ses inkluderar:

Feber
Kräkningar
Överdriven salivering
Snabb och ansträngd andning

Andra symtom och tecken kan vara neurologiska natur, såsom:

Depression
Letargi
Ataxi
Kramper
Ovilja att flytta
Liggande alltför
Intensiv klåda och självstympning från repor
Koma

Orsaker

Annat än direkt kontakt med svin, hundar kan smittas av pseudorabiesviruset (eller SUID herpesvirus 1) Genom att äta förorenad, värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter från svin, eller genom intag infekterade råttor.

Diagnos

Din veterinär kommer att göra en diagnos av pseudorabiesvirus infektion genom att jämföra den med sjukdomar med liknande symptom. Till exempel, hundar med den vanliga formen av rabies kommer att attackera allt som rör sig, och det finns ingen klåda eller plötslig död. Samtidigt, en katt som har blivit förgiftad visar inga tecken på klåda eller personlighetsförändring. Med valpsjuka, det finns ingen hypersalivering, plötslig död, eller personlighetsförändring, men respiratoriska och gastrointestinala tecken är vanliga.

Om din hund inte återhämta sig från denna infektion, ett blodprov avslöjar pseudorabiesvirus antikroppar. Om plötslig död skulle uppstå, din veterinär kommer att undersöka sin hjärnvävnad för att bekräfta pseudorabies.

Behandling

Tyvärr, Det finns för närvarande ingen effektiv medicinsk eller medicinsk behandling för pseudorabiesviruset.

Ledning

Förväntad kurs och prognos:

Klassiska formen av infektion — i 60 procent av fallen tillståndet varar 24 till 36 timmar; det är nästan undantagslöst dödlig.
Atypiska Form av infektion — i 40 procent av fallen tillståndet varar mer än 36 timmar; det är nästan undantagslöst dödlig.

Det är en mild risken för mänsklig infektion. Försiktighetsåtgärder bör iakttas vid behandling av smittade djur, och vid hantering av infekterade vävnader och vätskor. Hund-till-hund överföring brukar inte förekomma.

Förebyggande

Undvik kontakt med smittade svin, behållaren mottagande
Undvik intag av förorenat griskött
Undvik intag av smittade råttor