Hunden hälsa


Svamp förgiftning hos hundar

Svamp förgiftning uppstår som ett resultat av intag toxiska svamp, vilket är en vanlig fara för hundar på grund av den tid de tillbringar utomhus eller i skogsområden, särskilt under sommaren och hösten. Giftiga svampar klassificeras i fyra kategorier (EN, B, C, D), baserat på de kliniska tecknen och deras tid för insjuknandet, och i sju grupper (1-7) på grundval av toxinet de innehåller. Men, eftersom det ibland är svårt att identifiera vilken typ av svamp din hund har förbrukats, bör du alltid ta den misstänkta svamp med dig när du tar din hund till veterinären.

Symtom och typer

Symptomen varierar kraftigt beroende på vilken typ av svamp intas. Kategori A svamp, exempelvis, är den mest toxiska och orsakar förstörelse av celler, särskilt lever och njurceller. Kategori B och C svamp, tiden, påverkar nervsystemet, och kategori D svamp orsaka gastrointestinal irritation. Nedan är några av de vanligaste symptom i samband med svamp förgiftning:

Kräkningar
Diarré
Buksmärta
Svaghet
Letargi
Gulfärgning av huden (gulsot)
Okoordinerade rörelser
Överdriven dreglande (ptyalism)
Kramper
Koma

Orsaker

Förtäring av giftiga svamp(s).

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa till din veterinär, inklusive uppkomsten och arten av symptomen, och eventuella incidenter som kan ha fälls de komplikationer. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning samt en blodstatus, biokemi profil, och urinanalys — vars resultat kan avslöja kan avslöja onormalt låga blodsockernivåer (hypoglykemi) och onormalt höga nivåer av leverenzymer grund leverskada. Din veterinär kommer också typiskt att ta ett prov från magsäcken för att identifiera vilken typ av svamp.

Behandling

Svamp förgiftning är en nödsituation som kräver omedelbar sjukhusvård. Ofta, aktivt kol ges via munnen för att binda toxiner som förekommer i magen och tarmarna. Hunden genomgår också vätsketerapi för att stabilisera vätskenivåer och öka urinering, som hjälper i elimineringen av toxiner. Beroende på vilken typ av svamp och svårighetsgraden av de komplikationer, en veterinär kan även välja att framkalla kräkning.

Ledning

Med behandling, övergripande prognosen är vanligtvis bra, speciellt om magen tvättning initieras timmar inom intag. Men, Det beror ytterst på hur mycket intas svamp och toxicitet svamp. Till exempel, grupp I svamp är starkt toxiska.

Dessutom, Vissa symptom i samband med svamp toxicitet endast ses senare när lever och njure komplikationer uppstår. Din veterinär kommer vanligtvis att utvärdera lever-och njurfunktion genom laboratorietest varje 24 eller 48 timmar. Du bör dock informera honom eller henne om du ska följa några ogynnsamma symtom i hunden.