Hunden hälsa


Avsmalnad bronkerna hos hundar

Bronkiektasi hos hundar

Luftstrupen, eller vind rör, delar sig i två huvudbronker, vilket ytterligare delar flera gånger i mindre bronkioler, bildar bronkialträdet som matar luft in i lungorna.

I bronkiektasi, bronker är irreversibelt dilaterade grund av förstörelse av elastiska och muskulösa delar av luftvägarna väggar, med eller utan åtföljande ansamling av lung sekret. Dilatation och ackumulering av sekret vidmakthåller lungskador, bjuda infektioner att lösa, och äventyrar lungfunktion i patienten. Amerikansk Cocker spaniels, West Highland White terrier, miniatyr Poodles, Siberian husky, och Engelsk Springer Spaniel är predisponerade för detta tillstånd. Bronkiektasi kan uppstå i alla åldrar, men allmänt sett medelålders eller äldre hundar som kronisk lungsjukdom.

Symtom och typer

Kronisk hosta (fuktig och produktiv)
Hemoptys (hosta upp blod) i vissa hundar
Återkommande feber
Letargi
Tränar eller arbetar intolerans
Snabb andning
Svårigheter att andas normalt, särskilt efter träning
Kronisk snuva

Orsaker

Primär ciliär dyskinesi (felfunktion hos slemhinnor clearing cilier i lungorna)
Långvariga infektioner
Otillräckligt behandlade infektioner eller inflammationer i lungorna
Rök eller kemisk inhalering
Aspirationspneumoni (lunginflammation som orsakas av mat, kräkas, eller annat innehåll som är andats i lungorna)
Strålning
Inandning av miljögifter, följt av infektioner
Hindrande av bronker på grund av en främmande kropp
Neoplasi av lungorna

Diagnos

Det finns varierande orsaker som kan leda till bronkiell inflammation i din hund. Därför, en detaljerad historia och en fullständig fysisk undersökning är avgörande för diagnos. Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha lett till detta tillstånd. Standard laboratorietester kommer att omfatta fullständig blodstatus (CBC), biokemi profilering, och urinanalys. Blodgasanalys kommer att avslöja information om funktionella aspekter i lungorna.

Dessa tester kommer att vara till hjälp i att leta efter infektioner eller andra förändringar som rör den underliggande sjukdomen. Din veterinär kommer också att ta röntgenbilder av bröstkorgen, luftvägarna, och luftrören, som kan eller inte visa abnormaliteter i arkitekturen av lungorna, inklusive dilatation av bronkerna.

Förhoppningen är att röntgen kommer att visa karaktäristiska avvikelser i luftrören som är relaterade till denna sjukdom, men det är inte alltid fallet. Andra förändringar i lungorna som gäller kroniska infektioner normalt kan visualiseras med hjälp röntgen. Långsiktiga inflammation lämnar bevis som kan visuellt undersökas. Känsligare test, som datortomografi (CT) skanning, kan användas för vissa patienter, och detta test kan avslöja mer detaljerad information om strukturella förändringar inom lungorna. Din veterinär kommer också att ta prover på vävnad och vätska från luftrören för laboratorie utvärdering.

Behandling

Vid allvarlig sjukdom, din hund kan behöva läggas in på sjukhus för ett par dagar. Akut behandling, inklusive vätsketerapi, syrgasbehandling, och avlägsnande av klibbig vätska från lungorna kommer att genomföras för att övervinna krisen. Antibiotika används ofta för att utrota smittsamma organismen, och sjukgymnastik kan användas för att förbättra clearance av sekret från lungorna. Din veterinär kommer att rekommendera att minimera all exponering för irriterande ämnen såsom damm, röka, aerosol föreningar, och luftrenare, vilket ytterligare kan komplicera sjukdomen. Antiinflammatoriska läkemedel kan bidra till att minska din hunds symptom, gör andningen lättare. I svåra fall, kirurgiskt avlägsnande av det drabbade lungloben kan krävas.