Hunden hälsa


Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel toxicitet hos hundar

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel toxicitet är en av de vanligaste formerna av toxicitet, och bland de tio vanligaste förgiftning fall rapporteras till djur Poison Control Center. Klassificeras som karboxylsyror (acetylsalicylsyra, ibuprofen) eller enoliska syror (fenylbutazon, dipyron), NSAID kan vara extremt giftiga vid förtäring på lång sikt (kronisk) eller när akut intas.

Arter skiljer sig mycket i hur deras kroppar absorberar, utsöndrar, och metabolisera NSAID läkemedel, men både hundar och katter är känsliga för NSAID toxicitet. I själva verket, om de lämnas obehandlade, det kan skada mag-tarmkanalen och njurarna.

Symtom och typer

Symtom på NSAID toxicitet omfattar:

Feber
Diarré
Dehydrering
Buksmärta
Trög beteende
Aptitlöshet (anorexi)
Kräkningar (ibland med blod)
Förlust av blåskontroll (polyuri och polydipsi)
Bleka slemhinnor
Onormalt snabb hjärtrytm

Kramper och koma kan också uppstå om större mängder förtärts; NSAID toxicitet kan även resultera i kollaps och plötslig död till följd av en perforerad magsår.

Orsaker

Denna form av toxicitet är oftast på grund av oavsiktlig exponering för eller olämplig administrering av NSAID. Men, hundar predisponerade för njursjukdom (såsom de som berörs av ålder eller med en historia av sår i magtarmkanalen) löper större risk att utveckla NSAID-toxicitet.

Diagnos

En av de vanligaste diagnostiska metoder som används för att bekräfta NSAID toxicitet är en endoskopi, i vilken ett litet rör införes i munnen och ner i magsäcken för visuell inspektion — i detta fall för att verifiera för gastrointestinala sår. En urinanalys är också användbart för att eliminera andra möjliga orsaker till hundens symptom.

Behandling

Behandling för NSAID toxicitet kräver i allmänhet omedelbar sjukhusvistelse, speciellt för hundar som har intagit stora doser av NSAID och ställer ut allvarliga kliniska tecken, såsom frekventa kräkningar och anemi. När sjukhus, din veterinär kommer att ge medicin och vätsketerapi, liksom blodtransfusioner om din hund är allvarligt anemisk. (Notera: om NSAID toxicitet har lett till en perforerad magsår, kirurgi kan vara nödvändigt.) Om din hund har milda symtom, å andra sidan, din veterinär kommer att anpassa sin kost (en blandning, låg-protein diet rekommenderas) och ge ordentlig at-home medicinering.

Förebyggande

NSAID toxicitet kan undvikas. Förvara medicin på en säker plats av din hunds räckvidd och endast medicinera djuret under överinseende av en veterinär. Det är också viktigt att högriskpatienter (såsom äldre djur eller de med anamnes på gastrointestinal blödning) testas innan någon form av NSAID-behandling.