Hunden hälsa


Näsblödning hos hundar

Näsblod hos hundar

En blödning näsa kan komma från flera källor. Man kan vara resultatet av ett tillstånd som kallas koagulopati - ett tillstånd där blodet inte koagulerar som det ska. Det finns flera andra möjliga orsaker till näsblod, såsom ett sår eller skada som inte är uppenbar, från ett ormbett, eller det kan vara från en sjukdom, som cancer i ett organ, leukemi, eller ett antal andra sjukdomar. Oavsett orsaken, Detta är ett tillstånd som måste kontrolleras av din veterinär omedelbart.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Diagnos

Det kommer förmodligen att ta tid och flera tester för att avgöra vad som orsakar blödningen. Veterinären måste först veta om din hund har ett minskat antal röda blodkroppar, indikerar anemi, och om så är fallet, hur viktigt det är. Andra tester som kommer att beställas av din veterinär är blodanalyser att avgöra om blodplättar är normala, en kemisk blodbild, en komplett blodstatus, en urinanalys, och tester för att avgöra om det finns benmärg sjukdom. För att bestämma huruvida blödningen orsakas av ett koagulerings problem, en koagulering profil kommer även genomföras.

Din veterinär kommer också att behöva bestämma om det finns tecken på Rocky Mountain spotted fever. Ett sköldkörtel test kommer att utföras, och vissa röntgenstrålar kan krävas, liksom en datoriserad axiell tomografi (KATT) skanna.

Behandling

Om din hund lider av koagulopati, Det kommer att behöva stanna på sjukhuset för behandling. Om koagulerande problemet orsakas av ett tillstånd som leversjukdom, den underliggande orsaken behandlas. Ge inte din hund icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), eller någon annan medicin utan att rådfråga först din veterinär. Om orsaken är en koagulering abnormitet som hemofili, en blodtransfusion blir nödvändigt. Om din hund visar sig vara blodbrist, men blödningen kommer från en annan orsak än ett koagulerande problem, det kommer förmodligen att få en blodtransfusion på läkarmottagningen, men du kommer sannolikt att kunna ta din hund med dig hem. Om det bestäms att en blodplätt problem orsakar blödning, den antiinflammatoriska prednison kan förskrivas. För en smittsam sjukdom, doxycyklin ofta ordineras ges över en tre- till sex veckor term. För benmärg tumörtillväxt (neoplasi), kemoterapi eller strålbehandling kan förskrivas. Om blödningen orsakas av en bakteriell infektion, din veterinär ordinerar antibiotika.

Omvänt, blödningen kan baseras på förhållanden i näsgångarna. Om blödningen kommer från tumörer i näsgångarna, din veterinär kommer att avgöra behandlingen. Strålbehandling är en möjlig behandling av val, men om blödningen orsakas av en främmande kropp i näsgångarna som inte kan avlägsnas genom sondering, kirurgi kan vara nödvändigt. Om det finns svamp i de nasala passagerna, kirurgi kan krävas för att bort en del av det för att ytterligare behandling ska ske. För en svampinfektion, medicinering ordinerats av din veterinär för den specifika svampen måste tillämpas genom näshålan.

Ledning

Vid allvarliga blödningar, din hund ska hållas i en bur för att sänka blodtrycket och främja koagulering. Nässprayer (godkänd av din veterinär) av utspädd epinefrin kan hjälpa. När din hund återvänder hem, det bör hållas lugn och något excitable bör undvikas för att förhindra blödningar episoder. Din veterinär kommer att utbilda dig om vad du ska titta på i händelse av en allvarlig blödning, såsom svaghet, kollaps, blekhet, eller förlust av stora mängder blod.